Riidanratkaisu

HPP edusti Eltel Group Oy:tä ja Eltel Networks Oy:tä korkeimmassa hallinto-oikeudessa
EU ja kilpailu, Infra, Riidanratkaisu

HPP edusti Eltel Group Oy:tä ja Eltel Networks Oy:tä korkeimmassa hallinto-oikeudessa asiassa, jossa KHO hylkäsi Kilpailu- ja kuluttajaviraston tekemän valituksen koskien seuraamusmaksuesitystä voimajohtotapauksessa

HPP
EU ja kilpailu, Riidanratkaisu

Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu kartellirikkomuksen keston määrittämisestä

GumboleGolf
Riidanratkaisu

HPP edusti Gumböle Golf ry:tä korkeimmassa oikeudessa vähemmistöosakkeiden lunastushinnan määräämistä koskevassa asiassa

oikeustalo-helsinki
Riidanratkaisu

HPP avusti menestyksekkäästi Talvivaaran entistä johtoa arvopaperimarkkinarikosasiassa Helsingin hovioikeudessa

Suorakulmio_HPP_1
EU ja kilpailu, Riidanratkaisu

Korkein oikeus hylkäsi Metsähallituksen valituslupahakemuksen asiassa, joka koski kilpailunrajoituslain mukaista vahingonkorvausta

hpp-golden_icon-dispute_resolution_rgb
Rahoitus, Riidanratkaisu

HPP avusti menestyksekkäästi päämiehiään yhtiöoikeudellisesti merkittävissä ennakkotapausluonteisissa oikeudenkäynneissä

metsa-logo-2012-stacked
EU ja kilpailu, Riidanratkaisu

HPP edusti menestyksekkäästi Metsäliittoa puukartelliasiaan liittyvässä oikeudenkäynnissä

Ota yhteyttä