HPP Asianajotoimisto työoikeus

Työoikeus

HPP Asianajotoimisto työoikeus

Asiantuntijoillamme on sy­vä osaa­minen työ­oi­keu­den kai­kil­ta osa-alueilta. Neuvomme kattavasti työ­- ja palvelusuhteisiin liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä työ- ja toi­mi­tus­joh­ta­ja­so­pi­mus­ten tekemisestä työ- ja toimisuhteiden päättämiseen sekä työoikeudellisten erimielisyyksien ratkaisemiseen. Olemme asiakkaidemme luotettava kumppani päivittäisissä työhön liittyvissä juridisissa kysymyksissä, erilaisissa työpaikan tilanteissa mukaan lukien henkilöstön uudelleenjärjestelyt ja muutosneuvottelut, työvoiman ulkoistaminen, tietosuojakysymykset ja työturvallisuusasiat. Neuvomme asiakkaitamme myös yrityssalaisuuksien suojaamista koskevissa asioissa ja henkilöstön palkitsemisessa. 

Tutustu tiimiin

HPP employment and labour

Työoikeuden tiimimme vahvuus on koko työsuhteen elinkaaren työoikeudellisessa hallinnassa. Asiantuntijamme vastaavat laa­ja-alai­ses­ti kysymyksiin aina työsopimuksen solmimisesta työ­suh­tei­den ja työ­nan­ta­jan lii­ke­toi­min­nan muu­tos­ti­lan­tei­siin ja työ­suh­tei­den päät­tä­mi­seen saakka. Tiimistämme löytyy vahvaa osaamista myös yritys- ja HR-funktion johtamisesta, ja asiakkaamme ovat olleet tyytyväisiä liiketoimintaa tukevaan ja käytännönläheiseen neuvontaamme.

Brilliant at explaining legal issues in an understandable way.

Chambers Europe

Luotettu kumppani haastavissa työoikeuden muutostilanteissa

Työ­oi­keusasiantuntijamme toi­mivat tiiviissä yhteistyössä toi­mis­tomme transaktioryh­män kanssa, jolloin myös yritysjärjestelyissä asiakkaidemme työsuhdeasiat tulevat huomioiduiksi asianmukaisella tavalla. Avustamme asiakkaitamme sekä kotimaisissa että rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä.

Asiantuntijoillamme on vankka kokemus erilaisten työhön liittyvien riitojen hoitamisesta. Hoidamme työsuhderiidat ja muut työelämän erimielisyystilanteet tehokkaasti pyrkien aina asiakkaan liiketoiminnan kannalta järkevimpään ratkaisuun. Asianajajina velvoitteemme on edistää ensisijaisesti sovintoa riidan jatkamisen sijaan.

Hoidamme vahvalla asiantuntemuksella myös työrikosasiat, kuten muun muassa työturvallisuus- ja työsyrjintärikokset. Asiantuntijoillamme on lisäksi laaja kokemus yrityssalaisuuksiin ja lahjontaan liittyvien rikosasioiden hoitamisesta.

Tervetuloa seuraamaan
HPP:n työoikeuden Lainkuuliaiset-sarjaa!

Lainkuuliaisissa käsittelemme ajankohtaisia työoikeuden aiheita oikeuskäytännön näkökulmasta. Olemme rakentaneet Lainkuuliaiset-sarjan juuri teille työnantajille ja HR-ammattilaisille.

VALITTUJA REFERENSSEJÄ

Artikkelit

Työoikeus

Yhteys­henkilöt

Ota yhteyttä