Korkein oikeus hylkäsi Metsähallituksen valituslupahakemuksen asiassa, joka koski kilpailunrajoituslain mukaista vahingonkorvausta

Suorakulmio_HPP_1

HPP edus­ti Met­sä­liit­toa menestyksekkäästi raakapuumarkkinoiden kilpailunrajoitukseen perustuvassa va­hin­gon­kor­vausoi­keu­den­käyn­nis­sä, jos­sa kan­ta­ja­na oli Met­sä­hal­li­tus. Metsähallitus vaati Stora Enso Oyj:ltä, UPM-Kymmene Oyj:ltä ja Metsäliitto Osuuskunnalta vahingonkorvausta yhteisvastuullisesti pääomaltaan alun perin n. 283 miljoonaa euroa. Korkein oikeus antoi asiassa ratkaisun 29.1.2019. Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa Metsähallitukselle. Ho­vioi­keuden tuomio jäi näin ollen pysyväksi. Hovioikeuden ja käräjäoikeuden tuomioilla Metsähallituksen kanne oli hylätty ko­ko­nai­suu­des­saan.

Samaan asiakokokonaisuuteen liittyvät yksityishenkilöiden ja kuntien vahingonkorvauskanteet on hylätty aiemmin tuomioilla, jotka ovat lainvoimaisia. HPP edusti Metsäliittoa myös näissä oikeudenkäynneissä.

Korkeimman oikeuden tiedote »

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä