Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu kartellirikkomuksen keston määrittämisestä

HPP

Euroopan Unionin tuomioistuin antoi 14.1.2021 kilpailuoikeudellisesti merkittävän ennakkoratkaisun (C 450-19). Ratkaisu liittyy korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO) vireillä olevaan asiaan ja pyynnön tulkinnasta teki KHO.

Ennakkoratkaisussa on kyse kartellirikkomuksen keston määrittämisestä tilanteessa, jossa kartellin osapuolien on väitetty tiettynä ajankohtana sopineen rakentamisurakasta kilpailusääntöjen vastaisesti, mutta urakka valmistuu ja urakkahinta maksetaan vasta myöhemmin.

Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisun mukaan EU:n kilpailusääntöjä (SEUT 101 artiklan 1 kohtaa) on tulkittava siten, että urakkatarjouksia koskeva kartellirikkomus on kestänyt siihen ajankohtaan saakka, kun tarjousyhteistyöhön osallistunut ja tarjouskilpailun voittanut yritys on allekirjoittanut urakan tilaajan kanssa sopimuksen, jossa on määritetty urakan olennaiset piirteet ja erityisesti urakasta maksettava kokonaishinta.

Unionin tuomioistuin täsmensi, että kartellirikkomuksen ei voida katsoa jatkuneen sen päivän jälkeen, jolloin kyseisen urakkasopimuksen olennaiset piirteet ja erityisesti tästä urakasta maksettava kokonaishinta määritettiin lopullisesti. Tuomioistuin totesi, että ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen, tässä asiassa KHO:n, tehtävänä on tarkistaa, minä päivänä kyseisen urakkasopimuksen olennaiset piirteet ja erityisesti urakasta maksettava kokonaishinta on lopullisesti määritetty.

Unionin tuomioistuin hylkäsi väitteen siitä, että kartellirikkomuksen keston määrittäminen liian lyhyeksi olisi SEUT 101 artiklan tehokkuusvaatimuksen vastaista. Unionin oikeudessa hyväksytään periaate siitä, että kilpailuviranomaisen oikeus nostaa kanne kilpailurikkomuksista ja niiden seuraamuksista vanhenee määräajassa. Tuomioistuimen mukaan kartellirikkomuksen keston keinotekoista jatkamista ei voida perustella sillä, että se mahdollistaisi kilpailuviranomaisen ryhtymisen asiassa toimenpiteisiin ja siten SEUT 101 artiklan tehokkaan täytäntöönpanon.

HPP Asianajotoimisto edustaa asiassa Eltel Group Oy:tä ja Eltel Networks Oy:tä. Asian käsittely jatkuu KHO:ssa, jonka tulee soveltaa Euroopan Unionin tuomioistuimen ratkaisua vireillä olevassa asiassa.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä