HPP Asianajotoimisto EU ja kilpailu

Eu ja Kilpailu

HPP Asianajotoimisto EU ja kilpailu

Yksi Suo­men joh­ta­vista EU- ja kilpailuoikeuteen erikoistuneista ­tiimeistä, jonka asiantuntijoilla on asianajotoiminnan lisäksi laaja kokemus työskentelystä kilpailuviranomaisissa ja yrityksissä. Pal­ve­lem­me rat­kai­su­kes­kei­ses­ti kai­kis­sa kilpai­luoi­keu­teen liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä. Neuvonantomme kattaa mm. yritysten väliset yhteistyö- ja sopimusjärjestelyt, määräävän markkina-aseman kysymykset, yrityskauppavalvonnan sekä compliance-ohjelmien laatimisen ja toteuttamisen yrityksille sekä toimialajärjestöille. Olemme toimineet asiamiehenä lukuisia kantajia sisältäneissä, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyneissä vahingonkorvausprosesseissa.

Tutustu tiimiin

EU- ja kilpailutiimimme asiantuntijoilla on laaja kokemus viranomaisten yllätystarkastusten ja niihin liittyvien kartelliprosessien kohteeksi joutuneiden yritysten avustamisesta. Olemme toimineet vastaajien asiamiehenä mm. asfaltti-, puukauppa-, voimajohto- ja terveydenhoitokartelliprosesseissa. Tiimillämme on syvällinen asiantuntemus esimerkiksi EU:n kemikaali- ja tuoteregulaatioon kuuluvista oikeudellisista ja hallinnollisista prosesseista sekä erilaisia valtiontukia koskevista kysymyksistä.

I was very pleased with the advice, which considered our issue from more viewpoints than I could have wished for and from both an EU and national competition regulatory perspective

Chambers europe

Tukea jatkuvasti muuttuvan kilpailusäännöstön tulkinnassa

Kilpailutiimimme laatii yrityskauppavalvontaan liittyviä ilmoituksia mm. Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ja Euroopan komissiolle sekä avustaa yrityksiä niihin liittyvissä viranomaisprosesseissa.

Avustamme säännöllisesti yrityksiä myös ulkomaisia yritysostoja (foreign direct investment) koskevissa arvioissa ja näihin liittyvissä prosesseissa kansallisessa viranomaisessa, Työ- ja elinkeinoministeriössä. Asiantuntijatiimimme avustavat säännöllisesti myös valtiontukiasioissa.

Muuttuvat kilpailusäännöt

Katso video

Sarjan ensimmäisessä osassa paneudumme muutoksiin EU:n jakelu- ja toimitussopimuksia koskevassa sääntelyssä sekä erityisesti verkkokauppaa ja -alustoja koskeviin tarkentuneisiin säännöksiin. 

Katso video

Sarjan toisessa osassa keskitymme kilpailijoiden välistä sallittua yhteistyötä koskeviin sääntöehdotuksiin, jotka astuivat voimaan 1.1.2023. Ehdotukset sisältävät myös uutta sääntelyä koskien kestävän kehityksen tavoitteita.

Katso video

Sarjan kolmannessa ja viimeisessä osassa käsittelemme yrityskauppavalvonnan kansallisten liikevaihtorajojen mahdollista alenemista koskevia muutoksia.

VALITTUJA REFERENSSEJÄ

Artikkelit

EU ja kilpailu

Yhteys­henkilöt

Ota yhteyttä