Korkean lisäarvon juridiset ratkaisut auttavat asiakkaitamme menestymään

HPP Asian­ajo­toi­mis­to Oy on lii­ke­ju­ri­diik­kaan eri­kois­tu­nut asian­ajo­toi­mis­to. Syvällisen liiketoimintaymmärryksen avulla varmistamme, että asiakkaillamme on aina käytössään olennaista osaamista ja parhaat asiantuntijat. Asiak­kai­tam­me ovat alo­jen­sa joh­ta­vat suo­ma­lai­set ja kan­sain­vä­li­set yri­tyk­set. Eri­kois­tu­mi­sa­luei­siim­me kuu­lu­vat yri­tys- ja ra­hoi­tus­jär­jes­te­lyt, ympäristö ja luonnonvarat, rii­dan­rat­kai­su, tek­no­lo­gia ja im­ma­te­ri­aa­lioikeu­det, maksukyvyttömyysmenettelyt, EU ja kilpailuoi­keus, työoikeus, kiin­teis­töt, lo­gis­tiik­ka, verot sekä julkiset hankinnat. Olemme yksi Suomen johtavista juridiikan asiantuntijoista mm. vihreän siirtymän energiahankkeissa ja teknologiaan sekä digitalisaatioon liittyvissä kysymyksissä.

HPP teknologia

Suomen johtavan ja suurimman teknologiajuridiikan tiimillä on pitkä kokemus yritysten palvelemisesta. Asiakkainamme on järjestelmien toimittajia sekä tilaajia.

Työnantajille ja HR-ammattilaisille rakentamassamme Lainkuuliaisissa käsittelemme ajankohtaisia työoikeuden aiheita oikeuskäytännön näkökulmasta. 

Muuttuvat kilpailusäännöt - HPP webinaarisarja

Tervetuloa mukaan kolmiosaiseen sarjaamme kuulemaan, millaisia mahdollisuuksia sääntely tuo yritysten liiketoiminnalle ja miten välttyä kilpailunrikkomis- ja sopimusriskeiltä.

Ajankohtaista

Referenssit

Ura

Olemme maan johtavia liikejuridiikan asianajotoimistoja. Osaamisemme on luokiteltu korkeimmalle tasolle useissa kansainvälisissä vertailuissa, kuten Chambers & Partners ja Legal 500.

Ratkaisemme asiakkaidemme juridiset haasteet konstailemattomasti ja laadukkaasti. Et­sim­me jat­ku­vas­ti uusia ky­vyk­kyyk­siä täy­den­tä­mään joukkuettamme. 

Vastuullisuus

HPP:llä vastuullisuutta toteutetaan arvojen ja HPP:n vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti. Asianajotoimistona olemme sitoutuneet Suomen Asianajajaliiton Hyvään asianajajatapaan, joka on aina ollut liiketoimintamme ytimessä. Kannamme vastuuta yhdessä. Jokapäiväistä toimintaamme ohjaavat olennaisesti myös arvomme; luottamus, kumppanuus ja yhdenvertaisuus.

Ota yhteyttä