HPP Teknologia, ICT ja ohjelmistot

Teknologia, ICT ja Ohjelmistot

Teknologia, ICT ja ohjelmistot

Organisaatioiden käsitellessä omien työntekijöidensä tai asiakkaidensa henkilötietoja on tärkeää, että tietosuojan keskeiset periaatteet on jäsennetty ja tietojenkäsittelyn prosessit asianmukaisesti järjestetty. Tietosuoja on keskeisessä roolissa myös tarjottaessa työntekijöille ja asiakkaille sähköisen viestinnän palveluja tai sellaisia muita palveluja, jotka toteutetaan sähköisessä ympäristössä. Asiantuntijamme tarjoavat palveluitamme sen edistämiseksi, että asiakasyritystemme työntekijät ja asiakkaat voivat luottaa heitä koskevien henkilötietojen ja sähköisen viestinnän käyttöä koskevien tietojen asianmukaiseen käsittelyyn. Asiakkaitamme ovat muun muassa teknologiateollisuuden, logistiikka-alan, lääketeollisuuden ja energiateollisuuden toimijat.

Seamless co-operation, willingness to help and react at very short notice. The wide knowledge has given us an infinitely great advantage.

LEGAL 500

Varmista yrityksesi liikesalaisuuksien suoja

Asiantuntijoidemme toimialakohtaisen erityissääntelyn hallitseminen yhdistettynä asiakkaan liiketoimintaympäristön tuntemiseen tukevat asiakkaitamme henkilötietojen käsittelyn ja sähköisen viestinnän käytäntöjen asianmukaisessa ja tehokkaassa järjestämisessä. Tietosuojaa koskevat palvelumme sisältävät sekä laajempia compliance-projekteja että avustamista yksittäisissä tietosuojaan liittyvissä ongelmatilanteissa.

Osana tietosuojaa koskevia palveluitamme avustamme asiakkaita liikesalaisuuksien suojaan liittyvissä kysymyksissä. Keskeinen osa palveluita on sen varmistaminen, että asiakkaidemme liikesalaisuudet otetaan oikealla tavalla huomioon erilaisissa sopimussuhteissa. Lisäksi avustamme asiakkaitamme liikesalaisuuden suojaa koskevissa oikeudenkäynneissä ja niitä edeltävissä muissa oikeudellisissa prosesseissa.

Teknologiatiimimme on noteerattu korkeimmalle tasolle Chambers Global ja Legal 500 -hakemistoissa.

VALITTUJA REFERENSSEJÄ

Artikkelit

Teknologia, ICT ja ohjelmistot

Yhteys­henkilöt

Teknologia, ICT ja ohjelmistot

Asian­tuntijat

Ota yhteyttä