Arvot ja tarkoitus

Arvot ja tarkoitus

Olemme asianajotoimisto, joka syttyy asiakkaiden ongelmien ratkaisemisesta. Meillä on oma, ainutlaatuinen tapamme toimia. Vältämme turhaa monimutkaisuutta niin asiakastyössä kuin keskinäisessä kanssakäymisessämmekin. Kutsumme sitä konstailemattomuudeksi.

Hahmotamme, mikä on asiakokonaisuuksissa olennaista, syvennymme siihen ja saamme aikaan laadukkaita, asiakkaamme liiketoimintaa palvelevia ratkaisuja.

Emme työskentele yksin, vaan koemme olevamme kumppaneita niin keskenämme kuin asiakkaidemmekin kanssa. Kumppanuudesta syntyy myös pyrkimyksemme yhdenvertaisuuteen, jota rakennamme luottamuksen ja keskinäisen kunnioituksen pohjalta.

Meille on tärkeää toimia entistä vastuullisemman yhteiskunnan puolesta ja tukea myös asiakkaitamme vastuullisten ratkaisujen löytämisessä. Kannamme vastuuta yhdessä.

Tarkoitus

Konstailematonta ja laadukasta ongelmanratkaisua. Kannamme vastuuta yhdessä.

Arvot

Luottamus

Työskentelemme laadukkaasti, ammattimaisesti ja eettisesti, asiakkaan etua ajatellen sekä osaamistamme kehittäen. Työmme laatuun, hinnoittelun läpinäkyvyyteen ja aikataulujen pitämiseen voi aina luottaa.

Kumppanuus

Olemme ylpeitä välittömästä työskentelyilmapiiristämme, jossa arvostetaan vastuunottoa ja yhteistyötä, asioista on lupa olla eri mieltä ja epäkohdat on helppo ottaa puheeksi. Olemme asiakkaidemme kanssa samalla puolella.

Yhdenvertaisuus

Kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet edetä urallaan. Kunnioitamme toisiamme ja yhteistyökumppaneitamme erilaisista taustoista, persoonallisuuksista ja vahvuusalueista riippumatta.

Vastuullisuus

HPP:llä vastuullisuutta toteutetaan arvojen ja HPP:n vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti. Asianajotoimistona olemme sitoutuneet Suomen Asianajajaliiton Hyvään asianajajatapaan, joka on aina ollut liiketoimintamme ytimessä. Erikoistumme olennaiseen sekä avustaen asiakkaitamme heidän liiketoimintansa muutoskohdissa ja erityistilanteissa että ratkaisten heidän juridisia ongelmiaan. Jokapäiväistä toimintaamme ohjaavat olennaisesti myös arvomme; luottamus, kumppanuus ja yhdenvertaisuus.

Ota yhteyttä