HPP edusti menestyksekkäästi Metsäliittoa puukartelliasiaan liittyvässä oikeudenkäynnissä

metsa-logo-2012-stacked

HPP edusti Metsäliittoa ns. puukartelliasiaan liittyvässä vahingonkorvausoikeudenkäynnissä, jossa kantajana oli Metsähallitus. Hovioikeus antoi asiassa 21.5.2018 tuomion, jolla se pysytti käräjäoikeuden tuomion: käräjäoikeus oli aiemmin hylännyt Metsähallituksen kanteen kokonaisuudessaan.

Käräjäoikeus oli 22.6.2016 antamallaan tuomiolla hylännyt Metsähallituksen vahingonkorvausvaatimuksen kokonaisuudessaan katsoen, ettei metsäyhtiöiden kilpailunrajoituksesta ollut näytetty aiheutuneen Metsähallitukselle vahinkoa kilpailunrajoituksen aikana tai sen jälkeen. Lisäksi käräjäoikeus oli katsonut osan kannevaatimuksista vanhentuneen.

Metsähallitus haki muutosta käräjäoikeuden tuomioon. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta ja katsoi asiassa vastaanotetun laajan taloustieteellisen asiantuntijatodistelun perusteella, että riittävä näyttö vahingon aiheutumisesta ei ollut se, että hintavaikutusta voitiin pitää asianosaisten esittämien analyysien perusteella mahdollisena.

Helsingin hovioikeuden tiedotteeseen

 

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

HPP edusti Eltel Group Oy:tä ja Eltel Networks Oy:tä korkeimmassa hallinto-oikeudessa
EU ja kilpailu, Infra, Riidanratkaisu

HPP edusti Eltel Group Oy:tä ja Eltel Networks Oy:tä korkeimmassa hallinto-oikeudessa asiassa, jossa KHO hylkäsi Kilpailu- ja kuluttajaviraston tekemän valituksen koskien seuraamusmaksuesitystä voimajohtotapauksessa

HPP selvitti sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta sen Työterveyslaitokselle myöntämän valtionavun EU-valtiontukisääntöjen ja kilpailulainsäädännön mukaisuutta
EU ja kilpailu, Lääketeollisuus ja terveydenhuolto

HPP selvitti sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta sen Työterveyslaitokselle myöntämän valtionavun EU-valtiontukisääntöjen ja kilpailulainsäädännön mukaisuutta

HPP
EU ja kilpailu, Riidanratkaisu

Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu kartellirikkomuksen keston määrittämisestä

Ota yhteyttä