HPP avusti menestyksekkäästi Talvivaaran entistä johtoa arvopaperimarkkinarikosasiassa Helsingin hovioikeudessa

oikeustalo-helsinki

HPP avusti kahta Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n (nyk. Ahtium Oyj:n konkurssipesä) arvopaperimarkkinarikosasian vastaajaa asiassa, jossa Helsingin hovioikeus antoi tänään tuomion.

Helsingin hovioikeus kumosi entisen toimitusjohtajan saaman tiedottamisrikostuomion ja hylkäsi häneen kohdistetun syytteen. Hovioikeus on valtaosin kumonnut entiseen tuotantojohtajaan kohdistetut sisäpiirintiedon väärinkäyttösyytteet. Tuotantojohtaja on hovioikeudessa tuomittu kahdesta sisäpiirintiedon väärinkäyttörikoksesta sakkorangaistukseen. Käräjäoikeus oli tuominnut hänet viidestä teosta ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

 

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

HPP edusti Eltel Group Oy:tä ja Eltel Networks Oy:tä korkeimmassa hallinto-oikeudessa
EU ja kilpailu, Infra, Riidanratkaisu

HPP edusti Eltel Group Oy:tä ja Eltel Networks Oy:tä korkeimmassa hallinto-oikeudessa asiassa, jossa KHO hylkäsi Kilpailu- ja kuluttajaviraston tekemän valituksen koskien seuraamusmaksuesitystä voimajohtotapauksessa

HPP
EU ja kilpailu, Riidanratkaisu

Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu kartellirikkomuksen keston määrittämisestä

GumboleGolf
Riidanratkaisu

HPP edusti Gumböle Golf ry:tä korkeimmassa oikeudessa vähemmistöosakkeiden lunastushinnan määräämistä koskevassa asiassa

Ota yhteyttä