HPP Asianajotoimisto logistiikka

Logistiikka

kontinovi

HPP:lla on Suo­men joh­ta­va meri-, kul­je­tus- ja ilmailuoi­keu­teen eri­kois­tu­nut asian­tuntijatiimi, jolla on laaja kokemus me­ren­ku­lun ja kul­je­tusalan erityiskysymyksistä. Asiantuntijatiimimme avustaa monipuolisesti sekä palveluntuottajia että heidän asiakkaitaan rahtaussopimusten, huolintasopimusten, multimodaalisopimusten, uudisrakennussopimusten, alusten ja lentokoneiden leasing-, rahoitus ja operointisopimusten laatimisessa. Lisäksi avustamme kuljetusalan toimijoita ja viranomaisia sekä vakuutusasioissa että kuljetuspalveluiden hankintamenettelyissä.

Tutustu tiimiin

Tiimimme on noteerattu kansainvälisesti yhtenä Suomen parhaista kuljetusalan juridiikan osaajista sekä listattu jatkuvasti korkeatasoisimmaksi tiimiksi ”Merenkulku ja kuljetus” -kategoriassa Legal 500:n ja Chambers Europen toimesta. Teemme toimeksiantoja kotimaisille ja kansainvälisille vakuutusyhtiöille, varustamoille, huolinta- ja kuljetusalan yrityksille, meriteollisuus- ja teknologiayrityksille, sekä valtion laitoksille ja viranomaisille. Erityisosaamistamme ovat merityösaarrot ja turvaamistoimet. Olemme erikoistuneet myös mahdollisten sopimuserimielisyyksien ja riitojen ratkaisuun.  

HPP is a treasure for our company. No need to even try any others. The specific reports and teams with the lawyer have been our huge support

LEGAL 500

Kansainvälistä kauppa- ja kuljetusoikeutta asiakkaan tarpeeseen

Avustamme logistiikkaan liittyvässä riidanratkaisussa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyissä, sekä Euroopan unionin tuomioistuimessa ja Suomen Merivahingonlaskijan menettelyssä, laajoista merenkulkuonnettomuuksista lastivahinkoihin ja vakuutusoikeudellisiin korvausvaateisiin. Työoikeuden asiatuntijamme omaavat myös merkittävää osaamista merenkulun toimialaan liittyen ja avustamme jatkuvasti laivaboikotteihin liittyvien kieltotuomioiden hakemisessa.

 

VALITTUJA REFERENSSEJÄ

Artikkelit

Logistiikka

Yhteys­henkilöt

Ota yhteyttä