HPP Asianajotoimisto julkiset hankinnat

Julkiset
hankinnat

HPP_Nuija_Vaaka.jpg

Kokeneet asiantuntijamme avustavat sekä hankintayksiköitä että tarjoajia monimutkaisissa hankintamenettelyissä ja sopimusasioissa. Laadimme myös oikeudellisia lausuntoja julkisia hankintoja koskevasta lainsäädännöstä. Avustamme vuosittain kymmenissä julkisia hankintoja koskevissa oikeudenkäynneissä markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Neuvomme asiakkaitamme muun muassa tieto- ja viestintätekniikkaan, liikenteeseen, logistiikkaan, infrastruktuuriin, lääkealaan sekä energia- vesihuolto- ja jätealoihin liittyvissä hankintamenettelyissä.

Tutustu tiimiin

Hankintalainsäädäntöön perehtyneellä tiimillämme on kokemusta julkisista tehtävistä esimerkiksi markkinaoikeudessa ja hovioikeudessa, ja tiimin vahvuuksia on ymmärtää eri toimijoiden ja sidosryhmien näkemyksiä. Tiimillämme on myös vahva asiantuntemus EU:n sisämarkkina- ja kilpailuoikeuteen liittyvästä sääntelystä. Koulutamme säännöllisesti sekä tarjoajia että hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. 

Erikoistunut olennaiseen

Apua myös julkisten hankintojen riitatilanteissa

Asiantuntijamme auttavat myös hankintoihin liittyvissä riitatilanteissa. Laadimme lausuntoja ja selvityksiä EU-oikeuden kansallisesta soveltamisesta ja tulkinnasta eri viranomaisille, yrityksille ja toimialajärjestöille, ja avustamme mielellämme hankintayksiköitä ja heidän sidosryhmiään aiheeseen liittyvissä kysymyksissä.  

VALITTUJA REFERENSSEJÄ

Artikkelit

Julkiset hankinnat

Yhteys­henkilöt

Julkiset hankinnat

Asian­tuntijat

Ota yhteyttä