Trainee programmes for your future career

Harjoittelija­ohjelmat

Toimistollamme työskentelee vuosittain yli 30 oikeustieteiden opiskelijaa harjoittelijatehtävissä. Harjoittelijaohjelmia on tarjolla eri opintojen vaiheessa oleville opiskelijoille:

Junior Trainee – opintojen alkuvaiheessa olevat opiskelijat
Legal Trainee – opintojen puolivälissä olevat opiskelijat
Associate Trainee – opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat

Liiketoiminnan kasvaessa haemme joukkoomme motivoituneita, innostuneita ja lahjakkaita tulevaisuuden osaajia. Arvostamme joustavaa, toimeen tarttuvaa ja vastuullista työskentelyotetta, erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa sekä oppimishalua.

Tarkemmat keskitetyt rekrytointi- ja hakuajat julkaistaan erillisissä ilmoituksissamme Paragraaffin oikkaripörssin sivuilla ja some-kanavissamme.

Otamme kuitenkin jatkuvasti vastaan hakemuksia harjoittelijaohjelmiin ja voit jättää hakemuksen lomakkeemme kautta. Muista liittää mukaan:

  • CV
  • opintosuoritusote
  • hakemuskirje yhtenä liitetiedostona (Junior Trainee -jaksolle suomenkielinen, Legal Trainee ja Associate Trainee -jaksoille englanninkielinen) 

Yhteyshenkilöt

Anniina

Suomi

+358 40 549 6080
anniina.suomi@hpp.fi

Associate
Trainee

Oikeustieteen opintojesi loppuvaiheessa voit työskennellä kokopäiväisenä harjoittelijana toimistollamme. Saat mahdollisuuden tutustua HPP:llä työskentelevän juristin työhön ja kehittää osaamistasi valitsemallasi juridiikan osa-alueella. Kokopäiväisenä harjoittelijana työskentelet osana nimettyä liiketoimintaryhmää (transaktiot, ympäristö, teknologia, insolvenssi, riidanratkaisu, kilpailu, rahoitus).

Harjoittelijat avustavat laajasti eri asiantuntemusalueidemme juristeja toimeksiantoihin liittyvissä tehtävissä, muun muassa erilaisten juridisten asiakirjojen laadinnassa sekä oikeudellisissa selvitys- ja käännöstöissä. 

Kokoaikaisen harjoittelujakson kesto on noin neljä kuukautta.

Legal
Trainee

Olet jo opinnoissasi yltänyt yli puolen välin ja pystyt avustamaan juristeja erilaisissa oikeudellisissa tehtävissä, asiakirjojen laatimisessa ja oikeudellisissa käännöksissä. Työtehtäviin sisältyy esimerkiksi myös muistioiden laadintaa, litterointia ja säädös- ja ajankohtaisseurantaa.

Osa-aikaisella harjoittelujaksolla työskentelet noin 2-3 päivää viikossa. Harjoittelujaksot kestävät keskimäärin yhden vuoden.

Junior
Trainee

Olet opintojen alkupäässä ja aloittamassa tulevaa juristin uraasi. Tässä roolissa toimit juristien ja muiden organisaation toimintojen tärkeänä tukena ja monen työkiireen pelastajana. Työpäivääsi sisältyy erilaisia tehtäviä ja hoidat niin juristeilta kuin muulta toimistohenkilöstöltä tulevia tehtäviä: tulostamista, asiakirjojen toimittamista viranomaisille sekä toimiston vastaanotossa ja kokousjärjestelyissä avustamista. Työpäiviin sisältyy myös paljon käännöstöitä toimistomme juristeille, erilaisia selvitystöitä ja oikolukua.

Työskentely on lukuvuoden aikana osa-aikaista, noin 1-3 päivää viikossa. Harjoittelujaksot kestävät keskimäärin yhden vuoden.

Uratarinat

Maria Metso, Associate

Olen työskennellyt HPP:llä noin neljä vuotta, ensin harjoittelijan roolissa Junior Traineena sitten Legal Traineena ja lopuksi Associate Traineena. Tällä hetkellä työskentelen Associate-juristina kilpailutiimissä.

Harjoittelija-aikoina pääsin mukaan moniin mielenkiintoisiin toimeksiantoihin sekä syventymään erityisesti minua kiinnostaviin oikeudenaloihin. Kehityin huimasti erilaisten selvitystöiden, käännösten sekä asiakirjojen laadintojen kautta. Lisäksi opin yhä paremmaksi aikatauluttamisen ja organisoinnin sekä paineen hallinnan saralla.

Oli hienoa huomata, miten vastuussa ja työtehtävien vaikeustasossa näkyi selkeä kasvu harjoittelujaksojen edetessä. Koko harjoittelujaksojen ajan sain juristeilta toistuvasti palautetta, ohjeita ja apua, jotka ovat mittaamattoman tärkeitä juristin käytännön työn kannalta ja joista on ollut suuri hyöty kehittyessäni harjoittelijana ja myöhemmin juristina. Harjoittelujaksot antoivat siten paljon hyviä eväitä tulevaisuuteen.

Tällä hetkellä Associate-juristina työskentelen kilpailuoikeudellisten kysymysten lisäksi myös lääke- ja terveydenhuolto-oikeuden parissa. Päädyin kyseisten oikeudenalojen pariin harjoittelujaksojeni aikana heränneen mielenkiinnon myötä, kun pääsin mukaan ratkomaan erinäisiä, näihin aihepiireihin kuuluvia kysymyksiä. Harjoittelijana työskentely HPP:llä on siten juristiksi kasvattamisen lisäksi auttanut minua löytämään itseäni kiinnostavat oikeudenalat monista vaihtoehdoista.

Ota yhteyttä