Vastuullisuus

Vastuullisuus

HPP:llä vastuullisuutta toteutetaan arvojen ja HPP:n vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti. Asianajotoimistona olemme sitoutuneet Suomen Asianajajaliiton Hyvään asianajajatapaan, joka on aina ollut liiketoimintamme ytimessä. Erikoistumme olennaiseen sekä avustaen asiakkaitamme heidän
liiketoimintansa muutoskohdissa ja erityistilanteissa että ratkaisten heidän juridisia ongelmiaan. Jokapäiväistä toimintaamme ohjaavat olennaisesti arvomme; luottamus, kumppanuus ja yhdenvertaisuus.

HPP on inhimillinen asiantuntijaorganisaatio, joka aidosti haluaa menestyä asiakkaan kanssa. Yhdenvertainen kohtelu ja molemminpuolinen kunnioitus on sekä luottamuksen että kumppanuuden edellytys niin sisäisesti kuin yhteistyössä ulkoisten sidosryhmien kanssa. Kunnioitamme toisiamme ja yhteistyökumppaneitamme erilaisista taustoista, persoonallisuuksista ja vahvuusalueista riippumatta. 

Edistämme YK:n Kestävän kehityksen globaalin toimintaohjelman mukaisia tavoitteita

Vastuullisen liiketoiminnan periaatteemme pohjautuvat arvojen ja hyvän asianajajatavan lisäksi YK:n Kestävän kehityksen globaalin toimintaohjelman (Agenda 2030) mukaisiin tavoitteisiin. Periaatteet on ryhmitelty kolmen yritysvastuun osa-alueen mukaisesti (ESG: environmental, social, governance). HPP:n vastuullisuustyöryhmä valmistelee periaatteiden pohjalta vuosittain toimenpiteet, joiden avulla varmistamme, että myös parannamme toimintaamme
johdonmukaisesti.

Vastuullisuus käytännössä

ympäristö

Käytämme mahdollisimman vähän, mutta uusiutuvaa energiaa. Moderni teknologia säästää sähköä ja auttaa meitä vähentämään kulutustamme. Kierrätämme ja hankimme käyttötavaramme vastuullisilta toimijoilta ja uusiomateriaaleista valmistettuna.

sosiaalinen vastuu

Näemme erilaisuuden vahvuutena. Luomme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia yhteisen hyvinvoinnin parantamiseen. Tuemme tiimityötä, osaamista, terveyttä ja huolehdimme, että työntekijämme tulevat kuulluiksi. Haluamme olla luottamuksen arvoinen niin työntekijöille kuin kumppaneillekin. Kaikilla on myös yhtäläiset mahdollisuudet edetä urallaan.

hyvä hallinto

Asianajotoimistona hyvä hallintotapa on meille välttämätöntä, osa vastuunkantoamme ja olemassaolomme merkitystä. Työskentelemme eettisesti, läpinäkyvästi ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa tukien. Toimimme työnantajana ja yrityksenä oikeudenmukaisesti ja joustavasti.

PRO BONO

Meille on tärkeää toimia vastuullisen yhteiskunnan puolesta ja tukea
yhteisöä ja sidosryhmiämme sekä asiakkaitamme vastuullisten ratkaisujen löytämisessä. Siksi edistämme vastuullisuutta myös käytännön avun kautta osallistumalla erilaisiin pro bono -hankkeisiin.

Ota yhteyttä