HPP avusti menestyksekkäästi päämiehiään yhtiöoikeudellisesti merkittävissä ennakkotapausluonteisissa oikeudenkäynneissä

hpp-golden_icon-dispute_resolution_rgb

HPP avusti Gumböle Golf ry:tä osakeyhtiölain 18 luvun mukaisessa vähemmistöosakkeiden lunastusta koskevassa välimiesmenettelyssä, jossa välimiesoikeus vahvisti Gumböle Golf Oy:n II A-sarjan osakkeen lunastushinnaksi nk. negatiivisen lunastushinnan. Välimiesoikeus katsoi kyseisten golf-osakkeiden käyväksi hinnaksi -11 213,68 euroa. Negatiivinen lunastushinta perustui yhtiöjärjestyksessä määrättyyn osakekohtaiseen velkaosuuteen Gumböle Golf Oy:n ottamasta lainasta ja sitä koskevaan rahoitusvastikkeen maksuvelvollisuuteen. Välitystuomion myötä yhdeksän kantajana toiminutta Gumböle Golf Oy:n vähemmistöosakkeenomistajaa joutuvat kukin maksamaan 11 213,68 euroa osakkeelta lunastajana olevalle Gumböle Golf ry:lle luovuttaessaan omistamansa osakkeet yhdistykselle.

Keskuskauppakamarin asettamana välimiehenä toimi Helsingin yliopiston kauppaoikeuden professori Seppo Villa. Välitystuomio ei ole lainvoimainen.

Kauppalehden uutiseen asiasta.

 

HPP avusti Länsi-Uudenmaan alueella toimivaa, pääosin toimialueensa kuntien omistamaa jätehuoltoyhtiötä, Rosk’n Roll Oy Ab:tä osakeyhtiöoikeudellisessa riita-asiassa, jossa oli kyse suunnatun osakeannin edellyttämästä painavan taloudellisen syyn olemassaolosta ja arvioinnista sekä siitä, loukkasiko yhtiön hallituksen tekemä päätös osakkeenomistajien yhdenvertaista kohtelua.

Korkein oikeus ratkaisi asian Rosk’n Roll Oy Ab:n hyväksi tuomiossaan KKO:2018:19.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä