Vakuuttaminen

Asiantuntijamme avustavat pankkeja, rahoituslaitoksia, vakuutusyhtiöitä, rahastoyhtiöitä ja muita finanssialan toimijoita kaikissa finanssitoimialan kysymyksissä ja järjestelyissä. Asian­tun­ti­joil­lamme on pitkä ja laa­ja-alai­nen ko­ke­mus vaa­ti­vis­ta ra­hoi­tus­jär­jes­te­lyis­tä ja niihin liittyvistä rahoitusinstrumenteista. Hoidamme jatkuvasti sekä vieraan että oman pää­oman eh­toi­sia jär­jes­te­lyitä ja vapaaehtoisia restrukturointeja. Insolvenssitiimimme tarjoaa Suomen johtavaa osaamista kriisitilanteissa.

Vakuutusoikeuden asiantuntijamme avustavat kotimaisia ja kansainvälisiä vakuutusalan toimijoita alan sääntelyyn, transaktioihin ja kaikkeen vakuuttamiseen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä ja niihin liittyvissä riidoissa.

Erikoistunut olennaiseen

Kansainvälistä vakuutus- ja rahoitutusalan kokemusta

Finanssitoimialan osaamisemme perustuu oi­keu­del­lis­ten ky­sy­mys­ten hal­lit­se­mi­sen lisäksi finanssimaa­il­mas­ta hankittuun työ­ko­ke­muk­seen. Useil­la ju­ris­teil­lam­me on ko­ke­mus­ta pank­ki- ja ra­hoi­tus­maa­il­mas­ta sekä pörssiyhtiöiden palveluksessa toimimisesta.

VALITTUJA REFERENSSEJÄ

Artikkelit

Vakuuttaminen

Yhteys­henkilöt

Ota yhteyttä