HPP Asianajo­toimisto Oy:n verkkosivusto –
Tietosuoja­seloste

1. Yleistä

HPP Asianajotoimisto Oy (“HPP”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita HPP kerää sen verkkosivujen vierailijoista (”sinä”). Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan HPP:n saamia ja keräämiä henkilötietojasi HPP:n verkkosivujen käytön perusteella ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat osoitteesta: tietosuoja@hpp.fi

HPP voi päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. HPP pyrkii käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaakseen sinulle hyvissä ajoin etukäteen mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista. Kehotamme sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 25.2.2022.

2. Rekisterinpitäjä

Nimi: HPP Asianajotoimisto Oy
Osoite: Bulevardi 1 A, 00100 Helsinki
Puhelin: +358 9 474 21
Y-tunnus: 0224138-5

3. Mitä henkilötietojasi kerätään ja miten?

HPP kerää joitakin henkilötietojasi, jotka se vastaanottaa automaattisesti, kun käytät HPP:n verkkosivuja. Näihin henkilötietoihin sisältyvät tiedot koskien HPP:n verkkosivuston hyödyntämistä ja sen sisältöä, selaimesi HPP-palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, verkkosivu, josta olet siirtynyt HPP:n verkkosivulle) sekä evästeet, jotka lähetetään selaimellesi ja näihin liittyvät tiedot (lisätietoja evästeistä ja vastaavista tekniikoista jäljempänä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 10).

4. Henkilötietojesi käsittelyn peruste ja käyttötarkoitukset

Henkilötietojesi käsittelyn peruste on alla mainittuihin HPP:n käyttötarkoituksiin perustuva HPP:n oikeutettu etu. HPP voi lähettää sinulle myös sähköisiä suoramarkkinointiviestejä asiakasyrityksemme yhteyshenkilöille. HPP ei lähetä suoramarkkinointiviestejä muille tahoille (esim. kuluttajille).

HPP käsittelee henkilötietojasi voidakseen:

 • käsitellä pyyntöjäsi ja vastata niihin;
 • näyttää verkkosivustonsa sisällön sopivalla tavalla laitteessasi;
 • seurata verkkosivustonsa käyttöä ja parantaa sivustonsa toimintoja sekä käyttökokemusta;
 • seurata markkinointikampanjoidensa tehokuutta;
 • mainostaa ja tarjota palvelujaan sinulle voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa; ja
 • parantaa asiakasviestintäänsä ja tunnistaa mahdolliset asiakkaat.

HPP ei käsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin.

5. Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

HPP:n yhteistyökumppanit käsittelevät henkilötietojasi vain tässä tietosuoja-selosteessa määriteltyjä tarkoituksia varten. HPP varmistaa aina, että sen yhteistyökumppanit eivät käsittele siirrettäviä henkilötietojasi mitään muita tarkoituksia varten.

6. Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

HPP ei siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Henkilötietojesi säilyttämisen periaatteet

HPP säilyttää henkilötietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisten käsittely-tarkoitusten vaatiman ajan. HPP poistaa henkilötietosi viimeistään kahden vuoden kuluttua henkilötietojesi keräämisestä.

Henkilötietosi voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai HPP:n sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

8. Henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät oikeutesi

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit myös antaa HPP:lle kanavakohtaisia, suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit, mutta sallia kirjeitse lähetettävät markkinointiviestit).

Lisäksi sinulla on oikeus, soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat, HPP käsittelemät henkilötietosi;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötietosi oikaisua sekä tietojesi täydentämistä;
 • peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on HPP oikeutettu etu;
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle (edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötietosi meille, HPP käsittelee kyseisiä henkilötietojasi sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti); ja
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi HPP:lle tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. HPP voi pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. HPP voi kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Jos peruutat suostumuksesi, ei se vaikuta ennen peruuttamista toteutetun henkilötietojesi käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksesi voit peruuttaa alla olevan Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Suostumuksesi peruuttaminen ei aiheuta muita vaikutuksia kuin sen, että HPP ei voi lähettää sinulle enää suoramarkkinointia.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että HPP ei ole käsitellyt henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

HPP kunnioittaa henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu HPP:n tietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

10. Tietoa evästeistä ja vastaavista teknologioista

Eväste” on yleisesti käytetty pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun vierailet verkkosivulla. Selain lähettää tiedon vierailustasi takaisin verkkosivulle, kun vierailet siellä uudestaan. Kaikki nykyaikaiset verkkosivut käyttävät evästeitä tarjotakseen sinulle personoidumman selainkokemuksen.

Kukin eväste on erikseen asetettu kullekin päätelaitteellesi ja evästeitä voi lukea ainoastaan sillä palvelimella, jolla eväste on asetettu. Koska eväste on sidottu selaimeen, eikä lähtökohtaisesti ole jaettavissa eri selainten tai laitteiden välillä (ellei jokin selain, lisäosa tai muu sovellus erikseen mahdollista tätä), evästeiden hallinnoimiseksi tekemät valintasi soveltuvat lähtökohtaisesti vain kyseiseen yksittäiseen selaimeen. Eväste ei voi ajaa ohjelmistoja, eikä sitä voida käyttää virusten tai muun haitallisen koodin toimittamiseen, eikä vahingoittamaan päätelaitettasi tai tiedostojasi. Yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkästään evästeen tai vastaavien teknologioiden käytön kautta.

11. Yhteydenotot

Kaikki yllä mainittujen oikeuksiesi käyttämistä koskevat pyyntösi, kysymyksesi tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenottosi tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@hpp.fi. Voit myös ottaa HPP:hen yhteyttä HPP:n verkkosivuston yhteydenottotoiminnon kautta tai henkilökohtaisesti HPP:n toimistolla tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

HPP Asianajotoimisto Oy
Bulevardi 1 A
00100 Helsinki

Mikäli haluat peruuttaa suostumuksesi suoramarkkinointiin, onnistuu se esimerkiksi jokaisen suoramarkkinointiviestin sisältämää linkkiä klikkaamalla.

Ota yhteyttä