HPP Asianajotoimisto Kaivostoiminta

Kaivostoiminta

kaivos

HPP on yksi Suo­men joh­ta­via kaivostoimialan juridisia asiantuntijoita. Tar­joam­me kattavasti oikeudelliset palvelut kai­vos­hank­keen to­teut­ta­mi­sen koko elinkaaren ajalle malminetsintävaiheesta aina kaivoksen sulkemiseen.

HPP:llä on vahva osaaminen muun muassa kaivostoiminnan ympäristöluvitukseen ja ympäristövastuisiin liittyvissä kysymyksissä, kaivostoimintaan liittyvässä logistiikassa sekä yritys- ja rahoitusjärjestelyissä. Avustamme asiakkaitamme myös kaupallisissa sopimuksissa sekä sopimusoikeudellisissa ja muissa riidoissa, mukaan lukien projektitoimitus-, urakka- ja vakuutusriidat.

Erikoistunut olennaiseen

Vahvaa toimialatuntemusta

Toimialan tuntemus ja osaaminen yhdistettyinä vahvaan kaivostoimialan juridiseen osaamiseen ja muihin HPP:n palveluihin tekee meistä parhaan yhteistyökumppanin kaivosalan toimijoille.

VALITTUJA REFERENSSEJÄ

Artikkelit

Kaivostoiminta

Yhteys­henkilöt

Ota yhteyttä