Hyvä hallintotapa

Oikeudenmukainen ja läpinäkyvä hallinto

Asianajotoimistona hyvä hallintotapa on meille välttämätöntä, osa vastuunkantoamme ja olemassaolomme merkitystä. Työskentelemme eettisesti, läpinäkyvästi ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa tukien.

Toimimme työnantajana ja yrityksenä oikeudenmukaisesti ja joustavasti. Ohjeistus mahdolliseen epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumisesta ja siihen liittyvästä toimintamallista on kaikille saatavilla intrassamme. Henkilöstöllämme on mahdollisuus osallistua toimintaansa koskevaan päätöksentekoon ja tuemme työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia mahdollistamalla vapaan osallistumisen esimerkiksi työntekijöiden hyvinvointia parantaviin ja yrityksentoimintaa kehittäviin työryhmiin.

Edistämme toiminnallamme yhteiskuntarauhaa, demokratiaa ja hyvää, oikeudenmukaista ja läpinäkyvää hallintoa. Koulutamme sidosryhmiämme jatkuvasti eri juridiikan osa-alueilla. Toimimme aktiivisesti korruption ja syrjinnän kitkemiseksi ja avoimuuden edistämiseksi yhteiskunnassa. Olemme julkisesti tuominneet kansainvälisten sopimusten rikkomukset ja pidättäydymme tekemästä toimeksiantoja, jos toimeksiantajan mahdollisesta vastuullisuudesta syntyy epäilyksiä.

Noudatamme hallinnossamme vastuullisen liiketoiminnan periaatteitamme ja raportoimme vuosittain konkreettisten tavoitteiden toteutumisesta yrityksemme hallitukselle. HPP:n vastuullisuustyöryhmä kokoontuu kvartaaleittain seuraamaan suunniteltujen kehitystoimenpiteiden edistymistä.

Noudatamme hallinnossamme vastuullisen liiketoiminnan periaatteita ja raportoimme vuosittain konkreettisten tavoitteiden toteutumisesta HPP:n hallitukselle.

HPP Asianajotoimisto

221103_0526_Photo_PasiSalminen_com

Ota yhteyttä