HPP Attorneys Responsibility

Sosiaalinen vastuu

Yhdenvertaisuutta ja yhteistä hyvinvointia

Näemme erilaisuuden vahvuutena. Luomme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia yhteisen hyvinvoinnin parantamiseen. Tuemme tiimityötä, osaamista, terveyttä ja huolehdimme, että työntekijämme tulevat kuulluiksi. Haluamme olla luottamuksen arvoinen niin työntekijöille kuin kumppaneillekin.

Henkilöstökäsikirjamme ja intrassamme kaikkien saatavilla olevat ohjeistukset kuvaavat kattavasti sekä lainsäädännön että yrityksemme toimintaperiaatteiden mukaiset toimintatavat. Haluamme ylläpitää henkilöstön hyvinvointia ja edesauttaa palautumista mm. erinomaisten työterveyspalveluiden, vakuutusten sekä hyvän työergonomian avulla ja esimerkiksi työkykyä ylläpitävien liikunnallisten harrastusmahdollisuuksien ja palveluiden tuella. Keskustelemme vuosittaisen henkilöstötutkimuksen tuloksista henkilöstön kanssa ja pohdimme yhteisesti toimenpiteitä, jolla kehitämme toimintaamme.

Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää henkilön sukupuolen, etnisen taustan, seksuaalisen suuntautumisen, syntyperän, iän, poliittisen kannan tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella.  Sitoudumme toiminnassamme työntekijöiden yhdenvertaiseen, ihmisarvoiseen kohteluun ja kaikkia koskevan kestävän talouskasvun edistämiseen. Olemme pro bonona avustaneet useita hyväntekeväisyysjärjestöjä yhdenvertaisuuteen keskittyvissä hankkeissa.

Tuemme henkilöstömme jatkuvaa kouluttautumista ja oppimista. Henkilöstöllämme on mahdollisuus ylläpitää esimerkiksi juridista osaamistaan sisäisen HPP Academy -koulutusohjelmamme avulla. Haluamme edistää lasten ja nuorten hyvää koulutusta, ja mm. monipuolinen trainee-ohjelmamme valmentaa nuoria kykyjä ja opiskelijoita tulevaan ammattiinsa. Yrityksessämme on aktiivinen tutor-malli, jonka avulla kokeneet ammattilaiset sparraavat nuorten osaajien kanssa tukien heidän kehittymistään ja uratavoitteitaan.

Sukupuolten välinen juridinen tasa-arvo toteutuu HPP:llä, sillä työntekijöistä n. 51 % on juridisesti naisia ja n. 49 % miehiä.

HPP Asianajotoimisto

Edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme ja alihankkijoiltamme ihmisten tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua ja pyrimme tarkistamaan nämä periaatteet kumppaneiltamme. Reagoimme heti esiin tulleisiin puutteisiin tai haasteisiin yhteisesti sovittujen periaatteiden noudattamisessa.

Yrityksessämme on aktiivinen tutor-malli, jonka avulla kokeneet ammattilaiset sparraavat nuorten osaajien kanssa tukien heidän kehittymistään ja uratavoitteitaan.

HPP Asianajotoimisto

HPP Social Responsibility

Ota yhteyttä