Lotta Kumpuniemi

Lotta Kumpuniemi on erikoistunut työoikeuteen. Lotta edustaa sekä kotimaisia että ulkomaisia asiakkaitamme työsuhteen koko elinkaaren kattavissa työoikeudellisissa kysymyksissä.

Daniel Villarreal

Daniel Villarreal kuuluu HPP:n transaktiotiimiin. Hän on erikoistunut yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä rahastojuridiikkaan. Daniel neuvoo asiakkaita laaja-alaisesti sopimus- ja yhtiöoikeuden alalla. Danielilla on yli kymmenen vuoden kokemus transaktioista. Hän on toiminut sekä in-house -juristina vastaten suuren institutionaalisen sijoittajan listaamattomien sijoitusten juridiikasta, että toisessa johtavassa suomalaisessa johtavassa asianajotoimistossa yritysjärjestelyiden parissa.

Emil Degerholm

Emil Degerholmilla on yli kymmenen vuoden laaja-alainen kokemus erilaisista yritysjärjestelyistä. Hänellä on runsaasti kokemusta erityisesti pääomasijoitusasiakkaiden avustamisesta sekä osto- ja myyntiprosesseissa että huutokauppajärjestelyissä. Lisäksi Emilillä on runsaasti kokemusta pääomasijoitusrahastoihin ja yrityskauppavakuutusprosesseihin liittyvistä toimeksiannoista. Hänen laaja kokemus koostuu eri toimialojen yritysjärjestelyihin liittyvistä toimeksiannoista mukaan lukien kiinteistötransaktiot.

Mikaela Lind

Mikaela Lind on erikoistunut riidanratkaisuun. Hän avustaa asiakkaitamme sekä oikeudenkäynneissä että kotimaisissa ja kansainvälisissä välimiesmenettelyissä. Mikaela on toiminut asiamiehenä muun muassa toimitussopimuksia, rakentamista, vakuutussopimuksia ja jälleenmyyntiä koskevissa riita-asioissa sekä immateriaalioikeusriidoissa.   työvapaalla

Julia Pekkala

Julia Pekkala on erikoistunut riidanratkaisuun. Julia avustaa asiakkaita kansainvälisissä ja kotimaisissa välimiesmenettelyissä ja oikeudenkäynneissä. Julia on toiminut asiamiehenä muun muassa laajoissa kilpailuoikeudellista vahingonkorvausta koskevissa riita-asioissa. Oikeudenkäyntien lisäksi Julialla on laaja kokemus erilaisista EU- ja kilpailuoikeudellisista toimeksiannoista.

Risto Sandvik

Risto Sandvik on erikoistunut riidanratkaisuun. Risto toimii välimiehenä sekä avustaa asiakkaita kansainvälisissä ja kotimaisissa välimiesmenettelyissä sekä oikeudenkäynneissä. Hän on toiminut asiamiehenä muun muassa rakentamista, projektitoimituksia, yritysjärjestelyjä, osakassopimuksia ja jälleenmyyntisopimuksia koskevissa riita-asioissa sekä laajoissa rikosasioissa. Risto on Suomen Asianajajaliiton sovittelijaluetteloon hyväksytty sovittelija.

Iiro Lähdevuori

Iiro Lähdevuori on erikoistunut riidanratkaisuun. Iiro on toiminut asiamiehenä useissa eri sopimus-, vahingonkorvaus- ja yhtiöoikeudellisissa oikeudenkäynneissä. Hän on toiminut asiamiehenä myös useissa laajoissa kotimaisissa ja kansainvälisissä välimiesmenettelyissä. Oikeudenkäyntien lisäksi Iirolla on laaja kokemus erilaisista sopimus- ja yhtiöoikeudellisista toimeksiannoista.

Outi Iso-Markku

Outi Iso-Markku on erikoistunut ympäristöoikeuteen. Hän avustaa asiakkaita teollisuuslaitosten luvitukseen, hallintolainkäyttöön ja kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä erikoisosaamisenaan ympäristövastuukysymykset sekä ympäristörikosoikeus. Lisäksi Outin erikoisosaamista on BAT-sääntely, jonka tiimoilta hän on avustanut eri toimialojen yhtiöitä muun muassa BAT-päätelmien soveltamiseen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Outilla on myös kokemusta riidanratkaisusta.

Stefan Boshkov

Stefan Boshkov on erikoistunut yritysjärjestelyihin ja oman pääoman ehtoisiin rahoitusjärjestelyihin. Stefanilla on vahva kokemus sekä kotimaista että rajat ylittävistä, erityisesti teollisuusyritysten transaktioista. Yritys- ja rahoitusjärjestelyjen lisäksi Stefanin osaamiseen kuuluvat yhtiöoikeus ja yritysjohdon neuvonantoon liittyvät tehtävät. Stefanilla on myös kokemusta suomalaisen osakeyhtiön lakimiehen tehtävistä. Ennen asianajoalalle siirtymistä Stefan on kartuttanut pitkän kokemuksen valtionhallinnon tehtävistä.

Ota yhteyttä