Lotta

Kumpuniemi

Työoikeus

Senior Counsel

Erikoistunut olennaiseen

HPP Asianajotoimisto

Lotta

Kumpuniemi

Lotta Kumpuniemi on erikoistunut työoikeuteen. Lotta edustaa sekä kotimaisia että ulkomaisia asiakkaitamme työsuhteen koko elinkaaren kattavissa työoikeudellisissa kysymyksissä.

Osaamisalue ja tiimit

Työoikeus

Asiantuntijoiltamme saat neuvot kai­kis­sa työ­- ja palvelusuhteisiin liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä työ- ja toi­mi­tus­joh­ta­ja­so­pi­mus­ten tekemisestä työ- ja toimisuhteiden päättämiseen sekä työoikeudellisten erimielisyyksien ratkaisemiseen. Olemme asiakkaidemme luotettava kumppani päivittäisissä työelämään liittyvissä juridisissa kysymyksissä, erilaisissa työpaikan muutostilanteissa mukaan lukien muun muassa työvoiman uudelleenjärjestelyt ja yhteistoimintaneuvottelut, työvoiman ulkoistamisessa, tietosuojakysymyksissä ja työturvallisuusasioissa.

Ota yhteyttä