Julia

Pekkala

Riidanratkaisu

Erikoistunut olennaiseen

HPP Asianajotoimisto

Julia

Pekkala

Julia Pekkala on erikoistunut riidanratkaisuun. Julia avustaa asiakkaita kansainvälisissä ja kotimaisissa välimiesmenettelyissä ja oikeudenkäynneissä. Julia on toiminut asiamiehenä muun muassa laajoissa kilpailuoikeudellista vahingonkorvausta koskevissa riita-asioissa.

Oikeudenkäyntien lisäksi Julialla on laaja kokemus erilaisista EU- ja kilpailuoikeudellisista toimeksiannoista.

SUOMI, ENGLANTI & RUOTSI
ASIANAJAJA LL.M. (LONTOO, ENGLANTI)

Osaamisalue ja tiimit

Riidanratkaisu

HPP:llä on pitkä kokemus ja laa­ja-alainen osaaminen erilaisten riita-asioiden hoi­ta­mi­ses­ta sekä ylei­sis­sä tuo­miois­tui­mis­sa että vä­li­mies­me­net­te­lyis­sä. Rii­dan­rat­kai­suryhmämme on yksi Suomen suurimmista. Toiminnassamme yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla prosessitaidot, toimialatuntemus ja eri­koi­sa­lo­jen juridiikan osaaminen.

Ota yhteyttä