Lasse

Luoma

Maksukyvyttömyys
Riidanratkaisu

Erikoistunut olennaiseen

HPP Asianajotoimisto

Lasse

Luoma

Lasse Luoma on erikoistunut insolvenssioikeuteen ja riidanratkaisuun. Hänellä on laajaa kokemusta useista konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyistä sekä velkojaneuvonnasta. Riidanratkaisijana hän on edustanut asiakkaita lukuisissa oikeudenkäynneissä yleisissä tuomioistuimissa ja välitysmenettelyissä, kotimaassa ja kansainvälisesti.

Lisäksi Lassella on laajaa kokemusta yhtiöoikeudellisista kysymyksistä erityisesti johdon vastuuseen ja varojenjakoon liittyen.

Osaamisalue ja tiimit

Maksukyvyttömyys

HPP:n asiantuntemukseen kuuluvat kaikki insolvenssioikeuden eri osa-alueet sekä niihin liittyvät oikeudelliset erityiskysymykset. Asiantuntijoidemme osaaminen perustuu usean vuosikymmenen kokemukseen. Toimimme insolvenssioikeuden kaikilla osa-alueilla, kattaen yrityssaneerausmenettelyiden selvittäjinä toimimisen ja konkurssipesien pesänhoidon. Erityisosaamisemme on asiakkaidemme käytössä myös rahoitus- ja yritysjärjestelyprojekteissa.

Riidanratkaisu

HPP:llä on pitkä kokemus ja laa­ja-alainen osaaminen erilaisten riita-asioiden hoi­ta­mi­ses­ta sekä ylei­sis­sä tuo­miois­tui­mis­sa että vä­li­mies­me­net­te­lyis­sä. Rii­dan­rat­kai­suryhmämme on yksi Suomen suurimmista. Toiminnassamme yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla prosessitaidot, toimialatuntemus ja eri­koi­sa­lo­jen juridiikan osaaminen.

Ota yhteyttä