Pesänhoitajan ilmoitusvelvollisuus rikosepäilystä

Maaliskuussa 2013 voimaan tulleen konkurssilain 14 luvun 5 §:n 4 momentin mukaan konkurssipesän pesänhoitajalla on velvollisuus tarvittaessa ilmoittaa poliisille rikosepäilystä, joka liittyy velkojia vastaan tehtyyn rikokseen, kirjanpitorikokseen tai muuhun sellaiseen elinkeinotoiminnassa tehtyyn rikokseen, jolla saattaa olla vähäistä suurempi merkitys maksunsaannin tai pesän selvityksen kannalta. Säännöksen perusteella pesänhoitajan on arvioitava, onko epäillyllä rikoksella aiheutunut rikosvahinko tai sen haitallinen vaikutus pesänselvitykseen siinä määrin merkittävä, että ilmoituksen tekemistä voidaan pitää tarpeellisena. Pesänhoitajan ilmoituksen tekemistä koskeva harkinta on itsenäistä eikä pesänhoitaja ole sidottu velkojien kannanottoihin.  Tyypillisiä rikosnimikkeitä, jotka koskevat säännöksen tarkoittamaa velallisen toimintaa ovat muun muassa velallisen epärehellisyys, velallisen petos, velkojansuosinta, kirjanpitorikos, rahanpesu sekä osakeyhtiörikokset.

Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partnersin osakkaan, asianajaja Juho Lenni-Taattolan ja associate Lasse Luoman aihetta koskeva artikkeli ” Pesänhoitajan ilmoitusvelvollisuus rikosepäilystä” on julkaistu International Law Officen uutiskirjeessä.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä