Korkein oikeus: Sopimus tuomioistuimen toimivallasta ei sido vakuutettua

Vakuutusyhtiö ja suuri suomalainen pörssiyhtiö olivat sopineet, että johdon vastuuvakuutusta koskevaan sopimukseen liittyvät erimielisyydet käsitellään suomalaisessa tuomioistuimessa. Korkein oikeus katsoi, että vakuutussopimusten osalta toimivaltasäännöksistä poikkeavia määräyksiä on tulkittava suppeasti ja että pakottavat tuomioistuinten toimivaltaa koskevat säännökset suojelevat vakuutetun asemaa.

Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partnersin osakkaiden Matti Komosen ja Herman Ljungbergin aihetta koskeva artikkeli ”Korkein oikeus: Sopimus tuomioistuimen toimivallasta ei sido vakuutettua” on julkaistu International Law Officen uutiskirjeessä.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä