Kilpailulain ehdotettu muutos puuttuu julkisen sektorin toimintaan markkinoilla

Kilpailu- ja kuluttajaviraston vaikeudet valvoa julkisen sektorin elinkeinotoiminnassa tapahtuvia kilpailunrajoituksia ja puuttua niihin, ovat johtaneet kilpailulakia koskevaan muutosehdotukseen. Ehdotus koskee viranomaisten tai muiden julkisten tahojen harjoittamaa tavaroiden ja palvelujen tarjontaa tapauksissa, joissa ne toimivat kilpailluilla markkinoilla.

Ehdotuksen mukaan Kilpailu- ja kuluttajavirasto saisi toimivallan kieltää kilpailua rajoittava toiminta tai asettaa julkiselle sektorille markkinoiden kilpailuneutraliteetin varmistavia velvoitteita, jos käytännöt tai julkisen sektorin toimijat rajoittavat tai estävät kilpailua Suomen markkinoilla, eikä ongelmia saada poistettua neuvotteluiden kautta.

Muutos ei koske julkisia hankintoja, EU:n valtiontukia, viranomaisten muuta kuin kaupallista toimintaa eikä suoraan lainsäädäntöön perustuvia kilpailunrajoituksia.

Lakiehdotus on tällä hetkellä valiokuntakäsittelyssä.

Kilpailulain ehdotetusta muutoksesta ja sen vaikutuksista lisätietoja antaa Senior Associate, asianajaja Maarika Joutsimo, jonka tavoittaa puhelimitse numerosta +358 50 338 8495 tai sähköpostitse osoitteella maarika.joutsimo@hpplaw.fi.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä