Financier Worldwiden erikoisjulkaisussa Mikko Lepän haastattelu

Yritysrahoitukseen erikoistuneen Financier Worldwide Magazine -lehti julkaisi jokavuotisessa riidanratkaisuun keskittyvässä erikoisjulkaisussaan Litigation & Alternative Dispute Resolution 2013 HPP:n osakkaan Mikko Lepän haastattelun. Haastattelussa Leppä kertoo ajankohtaisista yritysten välisten riitojen ratkaisuun liittyvistä teemoista Suomessa sekä antaa neuvoja siihen, miten yritykset voivat paremmin varautua mahdollisiin riitoihin.

Lepän mukaan suomalaiselle riidanratkaisulle on ominaista, että riidat ratkaistaan tyypillisesti tuomioistuinkäsittelyssä tai välimiesoikeudessa, kun taas vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt eivät ole vielä kovin yleisiä tai kehittyneitä.

”Kokeneiden sovittelijoiden saatavuus on hyvin rajoitettua. Tästä syystä vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen käyttöä tulisikin aina harkita tarkkaan”, Leppä sanoo.

Mahdollisiin tuleviin riitoihin varautumisessa on Lepän mukaan tärkeää, että sopimusten riidanratkaisulausekkeisiin kiinnitetään riittävästi huomiota sopimuksia laadittaessa. Hyötyä on myös sopimusneuvottelujen hyvästä strukturoinnista.

”On tärkeää, että osapuolet dokumentoivat neuvottelut – mieluiten allekirjoittamalla aiesopimuksen – ja laativat myös salassapitosopimuksen pitääkseen neuvottelut luottamuksellisina. Samoin on suositeltavaa ottaa in-house lakimies tai ulkopuolinen asianajaja sopimusneuvotteluihin mukaan jo varhaisessa vaiheessa.”

Englanninkieliseen julkaisuun.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä