HPP toimi Viestintäviraston neuvonantajana lento- ja meriliikenteen kansainvälisen sääntelyn yhteensovittamisessa liikennepalvelulain puolesta-asioinnin kanssa

HPP

HPP avusti Viestintävirastoa ”Lippu” -hankkeessa, joka on Viestintäviraston, Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin yhteishanke. Yhteishankkeen tarkoituksena on määritellä lippu- ja maksujärjestelmien myyntirajapintaan tekninen ratkaisu ja laatia käytännesäännöt toimijoiden välisten sopimusten laadinnan tueksi. Lippu-hankkeen perustaja on Liikenne- ja viestintäministeriö.

Vuoden 2018 alusta voimaan tulleen liikennepalvelulain yhtenä tavoitteena on edistää matkaketjujen hankintaa yhdeltä luukulta. Tämän mahdollistamiseksi kaikkien eri liikkumispalvelujen tarjoajien tulee avata niin kutsutuille puolesta-asioijille pääsy lippu- ja maksujärjestelmänsä myyntirajapintaan, jonka kautta tulee olla mahdollista hankkia määrättyjä lipputuotteita tai varata matkoja ja kuljetuksia.

1.1.2019 voimaan astuvan liikennepalvelulain osittaisuudistuksen myötä rajapintojen avaamisvelvollisuus koskee myös lento- ja meriliikennettä.

Viestintäviraston esitys

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

HPP avusti Alfons Håkansia kahden uuden hinaajan hankinnassa
Logistiikka

HPP avusti Alfons Håkansia kahden uuden hinaajan hankinnassa

HPP avusti Väylävirastoa maailman ensimmäisen moottoroidun irtokeulan hankinnassa
Kuljetus ja liikenne, Logistiikka

HPP avusti Väylävirastoa maailman ensimmäisen moottoroidun irtokeulan hankinnassa

Norsepower
Energia, Logistiikka, Rahoitus

HPP avusti OGCI Climate Investmentsiä sen sijoituksessa Norsepowerin roottoripurjeteknologiaan

Ota yhteyttä