HPP toimi Viestintäviraston neuvonantajana lento- ja meriliikenteen kansainvälisen sääntelyn yhteensovittamisessa liikennepalvelulain puolesta-asioinnin kanssa

HPP

HPP avusti Viestintävirastoa ”Lippu” -hankkeessa, joka on Viestintäviraston, Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin yhteishanke. Yhteishankkeen tarkoituksena on määritellä lippu- ja maksujärjestelmien myyntirajapintaan tekninen ratkaisu ja laatia käytännesäännöt toimijoiden välisten sopimusten laadinnan tueksi. Lippu-hankkeen perustaja on Liikenne- ja viestintäministeriö.

Vuoden 2018 alusta voimaan tulleen liikennepalvelulain yhtenä tavoitteena on edistää matkaketjujen hankintaa yhdeltä luukulta. Tämän mahdollistamiseksi kaikkien eri liikkumispalvelujen tarjoajien tulee avata niin kutsutuille puolesta-asioijille pääsy lippu- ja maksujärjestelmänsä myyntirajapintaan, jonka kautta tulee olla mahdollista hankkia määrättyjä lipputuotteita tai varata matkoja ja kuljetuksia.

1.1.2019 voimaan astuvan liikennepalvelulain osittaisuudistuksen myötä rajapintojen avaamisvelvollisuus koskee myös lento- ja meriliikennettä.

Viestintäviraston esitys

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä