HPP avusti OGCI Climate Investmentsiä sen sijoituksessa Norsepowerin roottoripurjeteknologiaan

Norsepower

HPP toimi kasvusijoittajana kestävän teknologian alalla toimivan OGCI Climate Investmentsin neuvonantajana tämän 8 miljoonan euron sijoituksessa Norsepower Oy:öön.

Norsepower tulee käyttämään varat roottoripurjeteknologian valmistus- ja toimituskapasiteetin kehittämiseen sekä teknologian kaupallistamisen edistämiseen. Norsepowerin roottoripurjeteknologian avulla varustamot voivat alentaa polttoainekustannuksiaan ja päästöjään sekä edesauttaa sopeutumista toimialan uusiin ympäristövaatimuksiin, kuten vuoden 2020 alussa voimaan astuvaan IMO:n kainsainväliseen rikkipäästörajoitukseen sekä vuosille 2030 ja 2050 asetettuihin meriliikenteen päästövähennystavoitteisiin.

Norsepower on johtava vähän huoltoa tarvitsevien, ohjelmistopohjaisten, datavarmisteisten tuulivoimalla toimivien apukäyttövoimajärjestelmien toimittaja.

OGCI Climate Investments on yli miljardin dollarin arvoinen rahasto, joka sijoittaa teknologioihin ja liiketoimintamalleihin, jotka vähentävät energia- ja teollisuussektorin ja niiden arvoketjujen hiilijalanjälkeä.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä