HPP laati ympäristöministeriölle YVA-menettelyn hankeluettelon uudistamista koskevan taustaselvityksen

hpp-golden_icon-environment_rgb

Ympäristöministeriö on julkaissut lausuntopyynnön luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee ympäristövaikutusten arviointimenettelyä edellyttävien hankkeiden luettelon uudistamista. Esityksen mukaan YVA-lain hankeluettelon sisältävä liite 1 korvattaisiin uudella liitteellä. Esityksen tavoitteena on hankeluettelon ajantasaistaminen, sisällön selkeyttäminen sekä yhdenmukaistaminen mahdollisimman pitkälle YVA-direktiivin liitteenä I olevan hankeluettelon kanssa.  Luonnoksessa ehdotetaan muun muassa tulkintaepäselvyyksiä aiheuttaneen jätteiden fysikaalis-kemiallisen käsittelyn muuttamista kemialliseksi käsittelyksi sekä tuulivoimahankkeita koskevan tehorajan nostamista nykyisestä 30 MW:sta 45 MW:iin.

HPP laati ympäristöministeriön toimeksiannosta oikeudellisiin kysymyksiin keskittyneen taustaselvityksen YVA-lain hankeluettelon ajantasaisuudesta. Selvitykseen sisältyi analyysi YVA-lain hankeluettelon ajantasaisuudesta ja eroavaisuuksista suhteessa YVA-direktiivin ja valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan Espoon sopimuksen vaatimuksiin. Lisäksi työssä koottiin yhteen ehdotettavan muutoksen kannalta keskeisten toimijoiden sekä viranomaisten näkemyksiä asiasta.

Selvityksen laatimisesta ovat HPP:llä vastanneet osakas Kari Marttinen ja Senior Associate Laura Leino. Kari on toiminut toiminnanharjoittajien neuvonantajana lukuisissa suurissa YVA-menettelyä ja muita ympäristöllisiä menettelyjä edellyttävissä hankkeissa. Kari vastaa HPP:n ympäristöoikeuspraktiikasta ja hänellä on vuosien kokemus asiakkaiden neuvonannosta ympäristölainsäädännön käytännön toimeenpanoon liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Laura on toiminut sekä oikeudellisena neuvonantajana että YVA-konsulttina useissa suurissa YVA-menettelyissä. Lisäksi Laura on työskennellyt YK:n alaisen kansainvälistä YVA-menettelyä koskevan Espoon sopimuksen sihteeristössä asiantuntijana.

Linkki ympäristöministeriön tiedotteeseen, lausuntopyyntöön HE:stä sekä HPP:n selvitykseen.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

HPP avusti Commerz Realia 39.9 MW:n tuulivoimapuiston hankinnassa
Energia, Transaktiot, Ympäristö ja luonnonvarat

HPP avusti Commerz Realia 39.9 MW:n tuulivoimapuiston hankinnassa

HPP avusti Commerz Realia 28.5 MW tuulivoimapuiston hankinnassa
Energia, Ympäristö ja luonnonvarat

HPP avusti Commerz Realia 28.5 MW tuulivoimapuiston hankinnassa

Turbiini 411x316
Energia, Ympäristö ja luonnonvarat

HPP avusti Commerz Realia 58,8 MW tuulivoimapuiston hankinnassa

Ota yhteyttä