Perttu

Koivula

Julkiset hankinnat
Riidanratkaisu

Erikoistunut olennaiseen

HPP Asianajotoimisto

Perttu

Koivula

Perttu Koivula on erikoistunut julkisiin hankintoihin ja riidanratkaisuun.

Ennen HPP:n palvelukseen siirtymistään hän on työskennellyt tuomarina markkinaoikeudessa, lakimiehenä vakuutusyhtiössä ja viskaalina Helsingin hovioikeudessa.

SUOMI & ENGLANTI
ASIANAJAJA, VARATUOMARI, LL.M. (KEIO UNIVERSITY, TOKIO)

Osaamisalue ja tiimit

Julkiset hankinnat

Kokeneet asiantuntijamme avustavat sekä hankintayksiköitä että tarjoajia monimutkaisissa hankintamenettelyissä ja sopimusasioissa. Laadimme myös oikeudellisia lausuntoja julkisia hankintoja koskevasta lainsäädännöstä. Avustamme vuosittain kymmenissä julkisia hankintoja koskevissa oikeudenkäynneissä markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Riidanratkaisu

HPP:llä on pitkä kokemus ja laa­ja-alainen osaaminen erilaisten riita-asioiden hoi­ta­mi­ses­ta sekä ylei­sis­sä tuo­miois­tui­mis­sa että vä­li­mies­me­net­te­lyis­sä. Rii­dan­rat­kai­suryhmämme on yksi Suomen suurimmista. Toiminnassamme yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla prosessitaidot, toimialatuntemus ja eri­koi­sa­lo­jen juridiikan osaaminen.

Ota yhteyttä