Visaperttu Vasala

Visaperttu Vasala on erikoistunut riidanratkaisuun yleisissä tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyissä. Visapertun erikoisosaamisaluetta ovat työoikeudelliset riita-asiat. Hän avustaa asiakkaita laajasti myös erilaisissa työoikeudellisissa asioissa.

Jyrki Siivola

Jyrki Siivola on erikoistunut riidanratkaisuun, immateriaalioikeuksiin ja markkinointioikeuteen. Jyrkin erikoisosaamista ovat myös yleiseen sopimusoikeuteen ja yhtiöoikeuteen liittyvät kysymykset laajoine oikeudenkäynteineen. Jyrki avustaa asiakkaitamme lisäksi työoikeudellisissa rikosprosesseissa mukaan lukien mm. työturvallisuusrikokset.

Johan Pråhl

Johan Pråhl on erikoistunut sopimusoikeuteen ja riidanratkaisuun. Hän avustaa asiakkaita monimutkaisten ja laajojen riitojen ratkaisuun liittyvissä kysymyksissä pääasiallisesti suuria kaupan ja teollisuusalan yrityksiä.

Suvi Marttinen

Suvi Marttinen on erikoistunut ympäristö- ja kiinteistöoikeuteen. Suvin erikoisosaamista ovat myös luonnonsuojelu, rakennussuojelu, maankäyttö, kiinteistötoimitukset, lunastukset ja maaoikeusasiat. Suvi palvelee asiakkaitamme energia-, kierrätys-, teollisuus-, maa- ja vesirakennusaloilla. Suvi toimii asiamiehenä hallintotuomioistuimissa ja maaoikeuksissa. Lisäksi hän avustaa myös kiinteistökehittäjiä kaavoituksessa, kiinteistönmuodostuksessa ja rakentamisen lupa-asioissa.  

Perttu Koivula

Perttu Koivula on erikoistunut julkisiin hankintoihin ja riidanratkaisuun. Ennen HPP:n palvelukseen siirtymistään hän on työskennellyt tuomarina markkinaoikeudessa, lakimiehenä vakuutusyhtiössä ja viskaalina Helsingin hovioikeudessa.

Mikko Erkkilä

Mikko Erkkilä on erikoistunut ympäristö- ja kiinteistöoikeuteen. Lisäksi hän avustaa riidanratkaisun liittyvissä kysymyksissä, kuten lupamenettelyissä ja muutoksenhaussa, ympäristövastuisiin liittyvissä asioissa ja infrastruktuurihankkeissa. Myös vanhojen teollisuusalueiden pilaantumisvastuut ja niihin liittyvät riidat kuuluvat Mikon erityisosaamiseen. Mikko on toiminut yli 25 vuotta asianajotehtävissä.

Maarika Joutsimo

Maarika Joutsimo on erikoistunut EU-oikeuteen ja kilpailuoikeuteen. Maarikan erikoisosaamista ovat kilpailuviranomaisissa ja tuomioistuimissa käytävät kilpailuoikeudelliset prosessit, kuten kartellitutkinnat. Maarika on hoitanut myös julkisia hankintoja koskevia prosesseja markkinaoikeudessa. Maarika neuvoo asiakkaitaan myös erilaisissa EU- ja kilpailuoikeudellisissa kysymyksissä liittyen esimerkiksi yritysten välisiin sopimuksiin ja muihin yhteistyöjärjestelyihin, hinnoitteluun, yrityskauppavalvontaan ja valtiontukiin. Maarikalla on toimialatuntemusta mm. päivittäistavarakaupan, lentoasematoiminnan, telekommunikaation, […]

Marko Koski

Marko Koski on erikoistunut vero-oikeuteen ja avustaa asiakkaitamme sekä välillisen että välittömän verotuksen alueella. Marko neuvoo yrityskauppojen ja -järjestelyiden verokysymyksissä sekä tullilainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi Markolla on kokemusta verotukseen liittyvien riskien arvioimisesta kansainvälisten vakuutusyhtiöiden tarjotessa W&I-vakuutuksia suomalaisissa transaktioissa. Ennen HPP:n palvelukseen siirtymistä Marko työskenteli Konserniverokeskuksen verojohtajana, jolloin hän vastasi Suomen suurimpien yritysten verotuksesta sekä verotarkastuksista. […]

Ota yhteyttä