Amanda

Helvola

Teknologia

Erikoistunut olennaiseen

HPP Asianajotoimisto

Amanda

Helvola

Amanda Helvola on erikoistunut teknologiaoikeuteen. Hän avustaa asiakkaita myös sopimus- ja immateriaalioikeuteen sekä tietosuojaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Aman­da aloit­ti työs­ken­te­lyn HPP:llä vuon­na 2017. En­nen HPP:n pal­ve­luk­seen siir­ty­mis­tä Aman­da työs­ken­te­li kan­sain­vä­li­ses­sä tek­no­lo­gia-alan yri­tyk­ses­sä.

Osaamisalue ja tiimit

Teknologia

Teknologiatiimimme on yksi maineikkaimmista asiantuntijatiimeistä Suomessa ja hoidamme jatkuvasti vaativia toimitus-, hankinta- ja ulkoistusprojekteja sekä ohjelmistotuotteisiin ja järjestelmiin liittyviä toimitus-, hankinta-, palvelu- ja lisenssisopimuksia. Lisäksi kehitämme uusia sopimusmalleja. Vahvuutemme näkyy usein pitkäkestoisissa ja merkittävän taloudellisen intressin omaavissa laajoissa ja liiketoimintakriittisissä ulkoistamis- ja hankintaprojekteissa.

Ota yhteyttä