Vakuuttajan oikeus irtisanoa syöpävakuutus

Kun uudentyyppisen vakuutuksen tutkimus- ja kehitystyö epäonnistuu tai vakuutus osoittautuu markkinointihetkellä liian alhaisen hinnoittelun takia myöhemmin kannattamattomaksi, vakuuttajat ovat taipuvaisia muokkaamaan vakuutusehtoja, nostamaan vakuutusmaksuja tai lopettamaan vakuutuksen viittaamalla epätäsmällisiin vakuutusehtoihin. Vakuutussopimuslain perusteella nämä keinot eivät kuitenkaan ole välttämättä aina käytettävissä.

Kannattamattomuus on ollut yleinen Suomessa 2000-luvun alkupuolella markkinoille tuotujen syöpävakuutusten ongelma. Syöpävakuutusten ehtojen ja maksujen muutokset sekä vakuuttajien vakuutusten irtisanomiset ovat johtaneet useisiin vakuutuslautakunnan suositusluonteisiin ratkaisuihin vuonna 2014. Lautakunnan ratkaisut muistuttavat, että vakuuttaja ei voi muuttaa vakuutussopimusta tai irtisanoa kannattamattomia sopimuksia, mikäli vakuutusehtoja ei ole laadittu huolellisesti alusta alkaen ja mikäli vakuuttaja ei täytä tiedonantovelvollisuuttaan markkinoidessaan tuotteitaan.

HPP Asianajotoimisto Oy:n osakkaan Matti Komosen aihetta koskeva artikkeli ”Vakuuttajan oikeus irtisanoa syöpävakuutus” on julkaistu International Law Officen uutiskirjeessä.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä