Lastaamaton alus on oikeutettu alennettuun väylämaksuun lastauskapasiteetin käyttöas-teen perusteella

Väylämaksulain 11 §:n perusteella väylämaksujen määrää alennetaan, jos alusta ei ole lastattu täyteen erityisen lastauskapasiteetin käyttöasteen mukaisesti. Lastauskapasiteetin käyttöaste lasketaan vertaamalla Suomeen tuodun ja Suomesta viedyn lastin yhteismäärää.

Säännökseen on kohdistunut paljon tulkintaa. On ollut muun muassa epäselvää, sovelletaanko säännöstä ylipäänsä tilanteissa, joissa aluksessa ei ole lainkaan lastia. Korkein hallinto-oikeus antoi 25.10.2016 ennakkopäätöksen (KHO:2016:159), jonka mukaan lastia kuljettamaton alus on oikeutettu alennettuun väylämaksuun. Tuomioistuin viittasi 11 §:n sanamuotoon, jonka mukaan väylämaksu suoritetaan 75 prosentilla alennettuna, jos aluksen lastauskapasiteetin käyttöaste on enintään 15 prosenttia. Kuten laivanomistaja järkevästi argumentoi olisi absurdia, jos vain osittain lastatut alukset olisivat oikeutettuja alennukseen, mutta eivät täysin vailla lastia olevat.

HPP Asianajotoimisto Oy:n osakkaan Matti Komosen aihetta koskeva artikkeli ”Lastaamaton alus on oikeutettu alennettuun väylämaksuun lastauskapasiteetin käyttöasteen perusteella” on julkaistu International Law Officen uutiskirjeessä.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä