Klaus Nyblinin kirja riidanratkaisusta ilmestynyt

Klaus Nyblinin teos ”Riidanratkaisu – Käsikirja yritykselle” (Talentum, 326 s.) on ilmestynyt. Kirja on suunnattu yrityslakimiehille ja yritysjohdolle – avuksi riidanratkaisuun liittyviin valintoihin. Teos on ensimmäinen Suomessa kirjoitettu kokonaisesitys, joka on tarkoitettu palvelemaan nimenomaan konfliktin osapuolena olevaa yritystä. Kirjassa käsitellään riidanratkaisun koko kenttä: varsinaisten riita-asioiden ratkaiseminen yleisessä tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä sekä lisäksi rikos- ja hallinto-oikeudelliset prosessit.

”Klausin kirjassa korostuu asiakkaan näkökulma eli juuri se, mikä on asianajajan työn kannalta kaikkein olennaisinta”, toteaa Pekka Puhakka, HPP:n riidanratkaisuryhmän vetäjä.

Teoksen kirjoittaja Klaus Nyblin on erikoistunut paitsi riidanratkaisuun myös lääkeoikeuteen, yrityssalaisuuden suojaan, sähköiseen viestintään ja tietosuojaan.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä