Kiinteistöjen panttikirjat muuttuvat sähköisiksi vuoden 2019 loppuun mennessä

Ensi kesänä voimaan tulee maakaaren muutos, jonka myötä paperisista panttikirjoista tullaan luopumaan kokonaan ja ne korvataan sähköisillä panttikirjoilla.

Kirjalliset panttikirjat poistuvat käytöstä

1.7.2017 alkaen uusista kiinnityksistä annetaan vain sähköisiä panttikirjoja. Lisäksi kiinnitysten muuttamisen yhteydessä kirjalliset panttikirjat muutetaan sähköiseen muotoon.

Vuoden 1.1.2020 alkaen kirjallisia panttikirjoja ei voi enää käyttää uuden panttioikeuden perustamiseen. Kiinteistön omistajan on haettava vanhojen kirjallisten panttikirjojen muuttamista sähköisiksi tai kokonaan uusien kiinnitysten vahvistamista, joista annetaan sähköiset panttikirjat.

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkitään tieto sähköisen panttikirjan haltijasta

Kirjallisten panttikirjojen osalta panttikirjat ovat olleet yleensä panttioikeuden haltijan, eli useimmiten rahoituslaitoksen, hallinnassa.  Sähköisten panttikirjojen haltija kirjataan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin ja tieto pantinhaltijasta näkyy kiinteistön, määräalan tai kirjatun maanvuokraoikeuden rasitustodistuksesta. Kirjallisten panttikirjojen haltijaa ei ole ollut pakko merkitä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, joten muutos lisää myös rekisteristä saatavilla olevia tietoja.

Panttikirjojen käsittely saattaa ruuhkautua

Sähköiset panttikirjat ovat olleet käytössä jo vuodesta 2013 lähtien, mutta niiden määrä on edelleen erittäin pieni verrattuna kirjallisten panttikirjojen määrään. Kirjallisia panttikirjoja on yli 3,4 miljoonaa kappaletta, joten Maanmittauslaitoksen kirjaamispalveluiden voidaan odottaa ruuhkautuvan siirtymäajan päättyessä vuoden 2019 lopussa.

Uudistuksen tavoitteena on, että panttikirjojen käsittelyyn kuluva työ ja kustannukset vähenisivät ja että vakuuksien siirrot tapahtuisivat helpommin. Lisäksi kirjallisten panttikirjojen arkistointiin ja katoamiseen liittyvät riskit poistuvat.

Maanmittauslaitos velottaa kirjallisen panttikirjan muuttamisesta sähköiseksi ja uuden kiinnityksen vahvistamisesta sähköisellä panttikirjalla joitain kymmeniä euroja.

HPP:n kiinteistötiimi avustaa kaikissa kiinteistöjen vakuuskäyttöön ja kirjaamisasioihin liittyvissä asioissa.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä