HPP toimi Terrafame Oy:n ja Suomen Malminjalostus Oy:n neuvonantajana rahoitusjärjestelyssä

Terrafame dumppperi

HPP toimi neuvonantajana Terrafame Oy:lle (”Terrafame”) ja sen valtio-omisteiselle enemmistöosakkeenomistajalle Suomen Malmijalostus Oy:lle rahoitusjärjestelyssä, jonka tarkoituksena on tukea Terrafamen liiketoiminnan jatkokehitystä. Järjestely sisältää Terrafamen olemassa olevien lainojen uudelleenjärjestelyä, lainajärjestelyyn liittyvien optio-oikeuksien konvertoimista yhtiön osakkeiksi sekä uuden noin 115 miljoonan eron suuruisen oman pääomanehtoisen sijoituksen yhtiöön. Järjestely turvaa myös Suomen Malmijalostus Oy:n asemaa Terrafame Oy:n enemmistöosakkeenomistajana.

Suomen Malminjalostus Oy on Suomen valtion kokonaan omistama erillisyhtiö, jonka tarkoituksena on muun muassa hallinnoida Suomen valtion omistamia osuuksia kaivosyhtiöissä. Yhtiön missiona on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti.

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, jonka kaivos ja metallitehtaat sijaitsevat Sotkamossa. Terrafame on valmistamassa yhtä maailman suurimmista akkukemikaalitehtaista, joka tulee valmistuessa viemään yhtiön metallien jalostusketjussa eteenpäin puolituotteen valmistajasta sähköajoneuvoissa käytettävien akkujen akkukemikaalien valmistajaksi.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä