HPP edusti Element Poweria sen perustaessa tuulivoimaan erikoistuneen yhteisyrityksen UPM-Kymmenen kanssa

HPP edusti Element Poweria tuulivoimapuistojen kehittämiseen keskittyneen yhteisyrityksen perustamisessa. Yhdessä UPM:n kanssa toteutettavan yhteisyrityksen päämääränä on edistää ja toteuttaa tuulivoiman lisärakentamista Suomessa UPM:n omistamilla maa-alueilla. HPP:n projektiryhmä osakas Andrew Cottonin johdolla osallistui yhteisyrityksen ja sen liiketoiminnan edellyttämän dokumentaation, ml. yhtiöoikeus-, kiinteistö- ja ympäristöoikeus-, rahoitus- sekä kaupallisten sopimusten neuvotteluihin sekä laadintaan.

Element Power on private equity -rahasto Hudson Clean Energy Partnersin omistama yhtiö. Hudson Clean Energy Partners hallinnoi noin 1 miljardin punnan  rahastoa päämääränään sijoittaa uusiutuviin energialähteisiin, vaihtoehtoisiin polttoaineisiin sekä energiatehokkuuden edistämiseen.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä