HPP avusti Finaviaa maahuolintapalveluihin liittyneessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkinnassa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto käynnisti oma-aloitteisen selvityksen epäillystä kilpailijoiden välisestä yhteistyöstä maahuolintapalveluiden markkinoilla ja teki asian selvittämiseksi 5.6.2012 tarkastukset Finavia Oyj:ssä ja ISS Aviation Oy:ssä. Finavia ylläpitää Suomen lentoasemaverkostoa ja sen hallinnassa on 25 lentoasemaa Suomen 27 lentoasemasta. Finavia toimii lisäksi lentoasemilla tarjottavien maahuolintapalveluiden palvelutuotannossa kahden tytäryhtiönsä Airpro Oy:n ja RTG Ground Handling Oy:n kautta.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei saanut tekemiensä tarkastusten, tutkinnan kohteena olevien yritysten kuulemisen ja muiden selvitysten perusteella asiassa näyttöä siitä, että yhtiöt olisivat syyllistyneet kilpailusääntöjen kieltämään markkinoiden jakoon. Virasto poisti asian käsittelystään 15.5.2013 antamallaan päätöksellä.

Finaviaa avustivat asianajaja, osakas Jouni Alanen, asianajaja Maarika Joutsimo sekä lakimies Kiti Karvinen.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä