HPP avusti Attendoa Helsingin kaupungin tarjouskilpailuun liittyneessä Kilpailuviraston tutkinnassa

Kilpailuvirasto käynnisti oma-aloitteisen selvityksen Helsingin Sanomien uutisoitua 18.6.2012 Mediverkko Terveyspalvelut Oy:n ja Attendo Terveyspalvelut Oy:n jättämästä yhteistarjouksesta Helsingin kaupungin tarjouskilpailuun koskien lääkärityövoiman vuokraamista Helsingin terveyskeskuksen päivystysyksiköihin.

Kilpailuvirasto päätyi yhtiöissä tekemiensä tarkastusten ja selvitystensä lopputuloksena johtopäätökseen, ettei yhtiöiden toiminta tarjouskilpailussa rajoittanut kilpailua. Kilpailuvirasto katsoi  yhtiöiden sille toimittamien selvitysten osoittavan, ettei niillä ollut riittäviä resursseja jättää erillisiä tarjouksia. Virasto katsoi myös, ettei yhtiöiden välinen yhteistyö ollut laajempaa kuin mitä yhteistarjouksen tekemiseksi oli välttämätöntä.  Yhtiöiden toiminnan ei siten katsottu rikkoneen kilpailulainsäädäntöä. Virasto poisti asian käsittelystään 23.11.2012 antamallaan tiedotteella.

Attendoa avustivat asianajaja Maarika Joutsimo sekä asianajaja, osakas Tuomas Saraste.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä