Sähköalan väliaikainen voittovero voimaan

Uusi sähköalan väliaikainen voittovero on tullut voimaan 24.3.2023 alkaen. Lakia sovelletaan ainoastaan verovuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa.

Sähköalan voittoveron määrä on 30 prosenttia sähköliiketoiminnan tuloksesta siltä osin kuin se ylittää 10 prosentin vuotuisen tuoton verovelvollisen sähköliiketoiminnan vuoden 2022 oikaistun oman pääoman määrälle. Sähköalan voittovero lasketaan pitkälti samojen sääntöjen mukaan kuin yhteisövero, mutta esimerkiksi elinkeinoverolain korkojen vähennyskelpoisuutta koskevaa rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta. 30 prosentin sähköalan voittoveroa sovelletaan normaalin 20 prosentin yhteisöveron lisäksi.

Sähköalan voittoveroa sovelletaan sähköntuotantoa tai sähköntoimitusta (sähkön myyntiä tai jälleenmyyntiä) harjoittaviin yrityksiin. Sähköliiketoimintaa harjoittava yritys on kuitenkin vapautettu verosta, mikäli yritys ei itse tai se ei ole myöskään konserniyhteydessä yritykseen, joka harjoittaa sähköntuotantoa. Sähköalan voittoveroa ei sovelleta myöskään sähköverkkotoimintaan eikä sähköliiketoimintaan, jonka liikevaihto on alle 500.000 euroa.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä