HPP:n asiantuntijat kirjoittivat Suomea koskevan osion Chambers Global Practice Guide Mining 2024 -oppaaseen

Suomen kaivoslainsäädäntöä koskeva osuus tarjoaa tietoa ja asiantuntijoiden näkemyksiä  kaivoslainsäädännöstä ja siihen liittyvistä näkökulmista. Chambers Global Practice Guide Mining 2024 -oppaassa käsitellään mm. kaivosoikeuksien myöntämiseen, ympäristönsuojeluun, yhteiskuntasuhteisiin ja ilmastonmuutokseen liittyvää lainsäädäntöä sekä kestävän kehityksen aloitteiden vaikutuksia kaivostoimintaa koskevaan sääntelyyn. Opas sisältää tietoa kaivostoiminnan ja malminetsinnän verotuksesta sekä kaivosinvestoinneista ja -rahoituksesta.

HPP:n asiantuntijat arvioivat kaivoslainsäädännön suuntauksia ja kehitystä

Osana julkaisua tarkastellaan myös tulevaa sääntelyä ja kehitystä. Sähköisen liikenteen, uusiutuvien energialähteiden käytön ja sähköenergian varastoinnin lisääntyvä tarve johtaa akkumineraalien lisääntyvään tarpeeseen.

Suomen kaivoslaki uudistettiin hiljattain. Muutokset tulivat voimaan 1. kesäkuuta 2023.

Muutoksilla pyritään mm.

  • parantamaan paikallisten asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja tiedonsaantia
  • antamaan paikallisyhteisöille enemmän päätösvaltaa
  • estämään tarpeettoman suuret varaukset
  • ottamaan paremmin huomioon muut toimeentulon lähteet ja paikalliset elinkeinot, mukaan lukien saamelaisten oikeudet sekä ympäristönäkökohdat
  • selkeyttämään ja tiukentamaan vakuuksia koskevia säännöksiä ja
  • vahvistamaan kansallista turvallisuutta.

 

Ylläolevien muutosten ja tavoitteiden arvioinnin lisäksi oppaassa käsitellään mm. EU:n kriittisiä raaka-aineita koskevaa säädöstä ja Suomen hallituksen tavoitteita kestävään kehitykseen ja kierrätykseen liittyen.

Lue lisää tulevista suuntauksista ja kehityksestä Chambers Global Practice Guide Mining -julkaisusta

Lue koko Suomen kaivoslainsäädäntöä koskeva osuus (pdf)

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä