Yritysrakenteen muokkaus yrityskauppaa varten

Yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen verotuksen keskeisimmät asiat, osa 2: Yritysrakenteen muokkaus yrityskauppaa varten

Yrityskaupan kohteena on myytävä liiketoiminta ja siihen liittyvät varat ja velat. Käytännössä yrityskaupat toteutetaan tyypillisesti osakekauppana, jolloin kohdeyhtiössä voi olla muutakin liiketoimintaa tai esimerkiksi kauppaan kuulumaton yritystoiminnan kiinteistö. Kohdeyhtiö voi myös omistaa liiketoiminnan kannalta ylimääräisiä kassavaroja sijoitettuna erilaisiin sijoitusinstrumentteihin tai edustus- tai yksityiskäytössä olevan kiinteistön.

Järein keino eriyttää osakekaupan kohteena oleva liiketoiminta omaan yhtiöönsä on toteuttaa oikeudellinen jakautuminen. Tällöin kohdeyhtiön toiminta lakkaa ja liiketoimintaa jatketaan jakautumisessa syntyneessä yhtiössä, minkä lisäksi myytävän liiketoiminnan ulkopuolinen varallisuus ja niihin liittyvät varat ja velat siirretään yhteen tai useampaan uuteen yhtiöön. Varojen ja velkojen jaottelu voidaan lähtökohtaisesti tehdä vapaasti, kunhan kussakin uudessa yhtiössä on positiivinen nettovarallisuus. Haittapuolena jakautumisessa on sen noin 5 kuukauden kesto ja se, että kohdeyhtiön y-tunnus vaihtuu.

Verotuksen kannalta jakautuminen on lähtökohtaisesti veroneutraali sekä kohdeyhtiölle että osakkeenomistajalle. Mahdollinen siirtyvän omaisuuden arvonnousu ei ole kohdeyhtiölle veronalaista eikä varainsiirtoveroa makseta siirtyvistä kiinteistöistä tai osakkeista. Osakkeenomistajan omistamien osakkeiden hankinta-aika säilyy samana, millä on käytännön merkitys erityisesti vähintään 10 vuotta omistettujen osakkeiden hankintameno-olettaman säilymisenä. Jakautumisen jälkeinen osakekauppa voi olla merkittävästi verotehokkaampi verrattuna tilanteeseen, jossa yrityskauppa olisi toteutettu liiketoimintakauppana, minkä jälkeen saadut varat olisi jaettu yksityishenkilölle osinkona. Korkein hallinto-oikeus on käytännössään hyväksynyt jakautumisen aiheuttaman verosuunnittelun mahdollisuuden ainakin täysin kotimaisten transaktioiden osalta.

Kohdeyhtiö voi myös myydä yrityskaupan ulkopuolisen omaisuuden joko osakkeenomistajalle tai tämän hallitsemalle toiselle yhtiölle ennen yrityskauppaa. Tällaiset kaupat on verotuksellisesti tehtävä käypään hintaan, mikä voi aiheuttaa kohdeyhtiölle 20 % myyntivoittoveron. Asiaan voi liittyä myös verotuksellinen epävarmuus käyvän hinnan asettamisen osalta. Lisäksi ostajan on maksettava varainsiirtovero, jos siirrettävä omaisuus sisältää kiinteistöjä tai osakkeita. Kaupassa saadut varat tai kauppahintasaaminen ostajalta pitää usein myös siirtää pois kohdeyhtiöstä ennen yrityskauppaa. Tämä voidaan toteuttaa yksinkertaisesti osingonjaolla, joka ei aiheuta veroseuraamuksia omistajayhtiölle. Sen sijaan yksityishenkilöomistajalle osingonjako aiheuttaa veroseuraamuksen, joka voi olla lähes 40 % saadun osingon määrästä. Tämä johtuu siitä, että tällainen osingonjako yleensä ylittää 8 % nettovarallisuudesta, mikä on huojennetun osinkotulon raja.

Ylimääräinen varallisuus voidaan myös siirtää kohdeyhtiöstä omistajalle suoraan in natura -osinkona, mikä tarkoittaa ylimääräisen varallisuuden jakamista osinkona. Veroseuraamukset ovat tällöin samat kuin edellä eli ensin kohdeyhtiön katsotaan myyneen varallisuuden käypään hintaan ja jakaneen tämän määrän osinkona.

Verosuunnittelun kannalta mielenkiintoinen vaihtoehto on omien osakkeiden hankkiminen kohdeyhtiön osakekaupan yhteydessä. Ylimääräisten kassavarojen jakaminen yksityishenkilölle osinkona ennen kauppaa aiheuttaa yleensä merkittävän osinkoveron, mikä ei ole verotehokasta. Tällöin voidaan harkita mahdollisuutta siihen, että kohdeyhtiö ensin lunastaa kaikilla kassavaroillaan omia osakkeitaan, minkä jälkeen myyjät myyvät loput osakkeensa ostajalle. Näin toimien sekä omien osakkeiden lunastus että osakemyynti ovat myyjien luovutusvoittoverotuksen piirissä ja hankintameno-olettaman käyttö on mahdollista. Asiasta ei ole julkaistua oikeuskäytäntöä, mutta verotuskäytännössä asia on hyväksytty.

Jos yrityskauppaan sisältyy varallisuuseriä, jotka ovat kohdeyhtiön osakkeenomistajan tai esimerkiksi kohdeyhtiön sisaryhtiön omistuksessa, voidaan nämä erät myydä ostajalle kohdeyhtiön osakekaupan yhteydessä tehtävällä liiketoimintakaupalla.

 

Blogin 1. osa yrityskaupan verotuksesta myyjän näkökulmasta 

 

HPP Asianajotoimiston osakas, asianajaja Jaakko Klemettilä avaa neliosaisessa blogisarjassaan yrityskauppojen, omistusjärjestelyjen ja sukupolvenvaihdokseen liittyviä keskeisiä verotuksellisia kysymyksiä. Jaakko on erikoistunut yrityskauppojen verotukseen, minkä lisäksi hänellä on runsaasti kokemusta liittyen erityisesti kotimaisiin ja kansainvälisiin yritysjärjestelyihin. Jaakko avustaa asiakkaitaan suomalaisten kohdeyhtiöiden ostojen ja myyntien suunnitteluun ja toteutukseen liittyvissä veroasioissa.

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä