HPP ja AFRY: Ympäristöalan ajankohtaisista aiheista

HPP ja AFRY: Ympäristöalan ajankohtaisista aiheista

Ohjelma

Klo 9:00-9:05
Tervetulosanat
Kaisa Vähänen, johtaja, Ympäristö Suomi, AFRY ja Kari Marttinen, Partner, HPP

Klo 9:05-9:25
Jätelainsäädännön uudistus
Jätelainsäädännön uudistus on loppusuoralla. Mitkä ovat uudistuksen tavoitteet ja mitä konkreettisia muutoksia lainsäädäntöön on tiedossa?
Kari Marttinen, Partner, HPP

Klo 9:25-9:40
Ajankohtaista kiertotaloudesta
Suomi on julkaissut kansallisen akkustrategian sekä ehdotuksen kansalliseksi kiertotalous-strategiaksi. Lisäksi toimialakohtaisia tiekarttoja vähähiilisyyteen ollaan parhaillaan tekemässä ja osa on jo julkaistu. Miten nämä tukevat toisiaan ja mitä vaikutuksia näillä on tulevaisuuteen?
Minna Pirilä, asiakkuuspäällikkö, Teollisuuden kiertotalous, AFRY

Klo 9:40-9:55
Poistotekstiilien kierrätys Suomessa -case Lounais-Suomen Jätehuolto
Tekstiilit ovat uuden jätelakiehdotuksen myötä tulossa erilliskeräyksen piiriin. Paimioon valmistuva jalostuslaitos mahdollistaa kuluttajapoistotekstiilien kiertotalouden Suomessa lisäämällä ketjuun mekaanisen jalostusvaiheen.
Varpu Näsilä, erityisasiantuntija, Energia, AFRY

Klo 9:55-10:15
Mitä toimia on suunnitteilla kemikaalien sääntelylle Euroopan unionissa kestävyystavoitteiden toteuttamiseksi?
Euroopan komissio julkaisi vuoden 2020 loppupuolella strategiansa kemikaaleista osana kestävää kehitystä, ”EU Chemicals Strategy for Sustainability”. Strategia on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa (EU Green Deal). Mitä toimia visioidaan EU-tasolla ja miten ne edistävät kiertotalous- ja kestävyystavoitteita?
Anna Roubier, Partner, HPP

Klo 10:15-10:20 Tauko

Klo 10:20-10:35
Lupamenettelyjen sujuvoittaminen yhden luukun toimintamallilla
Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisen malli tuli voimaan 1.9.2020. Mitä lupia se koskee ja mitä se käytännössä tarkoittaa?
Jesse Viljanen, Senior Associate, HPP

Klo 10:35-10:55
Mitä tarkoittaa kestävyyslaki ja keitä se koskee?
Vuoden 2021 alussa tuli voimaan ns. kestävyyslain muutos (Laki biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista). Mitkä ovat kestävyyslain vaatimukset ja miten niitä noudatetaan?
Minna Tontti, asiakkuuspäällikkö, Ympäristö, AFRY

Klo 10:55-11:00
Lopetussanat
Kaisa Vähänen, johtaja, Ympäristö Suomi, AFRY ja Kari Marttinen, Partner, HPP

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä