HPP:n juristien esitysten tallenteet ympäristöalan aamiaisseminaaristamme katsottavissa

HPP ja AFRY järjestivät yhteistyössä maksuttoman ympäristöalan ajankohtaisseminaarin. Aiheina olivat vesienhoito, biodiversiteetti, betonimurskeen hyötykäyttö rakennusteollisuudessa sekä katsaus POP-asetukseen ja sen vaikutuksiin.

HPP:ltä puhujina olivat mukana juristimme Kari Marttinen, Tarja Pirinen sekä Jesse Viljanen.

Kari Marttisen esitys liittyen betonimurskeen hyötykäyttöön rakennusteollisuudessa: Jätteeksi luokittelun päättyminen sekä hyötykäytön edellytyksiä ja ongelmia

Tarja Pirisen esitys Näkökulmia vesienhoidon ympäristötavoitteiden vaatimuksiin

Jesse Viljasen Tilannekatsaus ympäristöoikeuden ajankohtaisiin asioihin

 
HPP on Suo­men joh­ta­va pal­ve­lun­tar­joa­ja ym­pä­ris­tö­oi­keu­den sekä maan­käy­tön ja ra­ken­ta­mi­sen alueil­la. Asian­tun­ti­ja­ryh­mäm­me on Suo­men suu­rin ja sil­lä on eri­tyis­osaamista kai­kis­ta ym­pä­ris­tö­alan ja ra­ken­ta­mi­sen ky­sy­myk­sis­tä. Vuo­si­kym­me­nien ai­ka­na syn­ty­nyt ko­ke­mus varmistaa asiakkaillemme liiketoimintalähtöiset ja kestävät ratkaisut kaikkiin ym­pä­ris­tö­lii­tän­näi­siin tarpeisiin.

Lue lisää palveluistamme.

AFRYn asiantuntijoiden esitystallenteet löydät täältä.

 

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä