HPP osallistui Chambers Global Practice Guides -julkaisuun toimittamalla Suomen ympäristölainsäädäntöä koskevan osuuden

Suomen ympäristölainsäädäntöä koskeva osuus tarjoaa tietoa ja asiantuntijoiden näkemyksiä ympäristöpolitiikasta ja -lainsäädännöstä ja ympäristöluvista. Oppaassa käsitellään myös vaaratilanteita, vahinkoja ja vastuita, vakuutuksia, lainanantajan ja siviilioikeudellista vastuuta sekä saastuneeseen maahan, asbestista ja jätteisiin liittyvää sääntelyä. Lisäksi käsitellään mm. ilmastonmuutosta, ympäristötiedottamista, veroja sekä laki- ja sääntelyuudistuksia.

HPP:n asiantuntijat arvioivat ympäristölainsäädännön suuntauksia ja kehitystä

Osana julkaisua tarkastellaan myös tulevaa sääntelyä ja kehitystä. Suomen ympäristölainsäädäntöä on viime vuosina uudistettu useaan otteeseen, ja kaikkien uudistusten tavoitteena on ollut virtaviivaistaa ja nopeuttaa teollisuustoiminnan pitkiä lupaprosesseja. Näistä ponnisteluista huolimatta tehokkaiden ja käytännöllisten ratkaisujen löytäminen on ollut haasteellista muun muassa siksi, että monimutkainen EU:n lainsäädäntö, joka edellyttää täytäntöönpanoa kansallisella tasolla, on lisääntynyt ja toimivaltaisten ympäristöviranomaisten henkilöstöstä on pulaa.

Suomen hallitus on aikonut sujuvoittaa ja nopeuttaa lupaprosesseja. Lisäksi hallitus aikoo tarkastella muutoksenhakuoikeuden laajuutta eri lupien osalta. Hallituksella on myös kunnianhimoisia suunnitelmia vihreän siirtymän ja kiertotalouden edistämiseksi.

Lue lisää tulevista suuntauksista ja kehityksestä Chambers Environmental Law Global Practice Guide -julkaisusta

Lue koko Suomen ympäristölainsäädäntöä koskeva osuus (pdf)

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä