HPP avustaa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:tä poistotekstiilin jalostuslaitoshankkeessa

Vaatekierrätys

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy valmistelee uudentyyppistä, innovatiivista ratkaisua käytöstä poistettujen kotitaloustekstiilien jalostamiseksi hyötykäyttöön. Tavoitteena on, että valmisteilla oleva poistotekstiilien jalostuslaitos käsittelisi koko Suomen poistotekstiilit kierrätyskuiduksi sekä muiksi uusioraaka-aineiksi. Pilottihanke saa julkista tukea mm. työ- ja elinkeinoministeriöltä sekä rahoitusta Business Finlandilta. Hankkeessa ovat mukana lähes kaikki kunnalliset jätelaitokset ympäri Suomea.

Poistotekstiilien kierrätystä ja uudelleenkäyttöä lisäämällä vastataan myös EU:n jätedirektiivin muutokseen, jonka mukaan tekstiilijätteiden erilliskeräys on järjestettävä vuoteen 2025 mennessä. Poistotekstiilit sisältävät pääosin tekstiilijätettä, mutta myös uudelleenkäytettävää tekstiiliä.

HPP avustaa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:tä käynnissä olevan pilottilaitoksen kilpailuttamisessa, kuten myös eräissä muissa hankkeeseen liittyvissä juridisissa ja sopimusasioissa.

Lounais-Suomen Jätehuollon tiedote

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

kide-deal-referenssi-web-new-2
Teknologia, Transaktiot

HPP toimi Accelerate Learn Incin neuvonantajana sen hankkiessa suomalaisen Kide Science Limitedin

HPP avusti Commerz Realia 39.9 MW:n tuulivoimapuiston hankinnassa
Energia, Transaktiot, Ympäristö ja luonnonvarat

HPP avusti Commerz Realia 39.9 MW:n tuulivoimapuiston hankinnassa

HPP avusti Commerz Realia 28.5 MW tuulivoimapuiston hankinnassa
Energia, Ympäristö ja luonnonvarat

HPP avusti Commerz Realia 28.5 MW tuulivoimapuiston hankinnassa

Ota yhteyttä