HPP avustaa Eltel Networks Oy:tä ja Eltel Group Oy:tä Euroopan unionin tuomioistuimessa

COMPETITION_blue

HPP avustaa Eltel Networks Oy:tä ja Eltel Group Oy:tä Euroopan unionin tuomioistuimessa ennakkoratkaisupyyntöä koskevassa asiassa, jossa korkein hallinto-oikeus 13.6.2019 on esittänyt unionin tuomioistuimelle seuraavan kysymyksen:

Voidaanko SEUT 101 artiklan kilpailua koskevaa järjestelmää tulkita siten, että tilanteessa, jossa kartellin osapuoli on tehnyt kartellin ulkopuolisen tahon kanssa kartellissa sovitun mukaisen urakkasopimuksen, kilpailurikkomus kestää siitä aiheutuneiden taloudellisten vaikutusten vuoksi koko sen ajanjakson, jolloin urakkasopimuksen mukaisia sopimusvelvoitteita täytetään tai urakasta on maksettu urakkasopimuksen osapuolille maksusuorituksia, eli siihen saakka, kunnes viimeinen urakan maksuerä on maksettu, tai vähintään siihen saakka, kunnes kyseinen urakka on valmistunut;

vai voidaanko kilpailurikkomuksen katsoa kestävän vain siihen saakka, kun rikkomukseen syyllistynyt yritys on antanut kyseisestä urakasta tarjouksen tai tehnyt toteuttamista koskevan sopimuksen?

Jaa sisältö verkossa

Lue myös

Ota yhteyttä